close
Share with your friends

Tax Alert: Ujednolicone deklaracje elektroniczne na podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości - nowe wzory formularzy

Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywały nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, które będzie można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tomasz Bełdyga - Radca prawny, Partner w KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich, Szef Zespołu ds. Cła i Handlu Międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Ujednolicone deklaracje elektroniczne na podatek od nieruchomości

Obecnie do określania wzorów tych informacji i deklaracji upoważnione są rady gmin. Od 1 lipca 2019 r. wzory formularzy będzie ustalał w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Minister Finansów przygotował projekty rozporządzeń dotyczących sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje, a także określenia wzorów deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Jak wynika z projektów rozporządzeń, podatnicy będą mogli przesyłać informacje i deklaracje z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewiduje się trzy rodzaje podpisu elektronicznego, którym będą mogły być opatrzone informacje i deklaracje w podatku od nieruchomości:

  1. kwalifikowany podpis elektroniczny,
  2. podpis zaufany,
  3. podpis osobisty.

Jednym z możliwych sposobów podpisu deklaracji jest podpis osobisty, którego użycie jest związane z posiadaniem e-dowodu. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się
w e-dowodzie, należy wyrazić zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.

Od 27 marca 2019 r. podatnicy mogą zapoznawać się z propozycją wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami Ministerstwa Finansów, ostateczne wzory informacji i deklaracji będą dostępne na platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Podatnicy będą musieli sami uzupełnić dane wraz z właściwymi stawkami podatku od nieruchomości obowiązującymi w danej gminie. Nie jest również wykluczone, że zostanie stworzony system gromadzący stawki ze wszystkich gmin, który zostanie zaimplementowany do e-deklaracji w późniejszym, bliżej nieokreślonym terminie.

Możliwość składania tych informacji i deklaracji w formie elektronicznej będzie miała charakter fakultatywny, wobec czego podatnicy nadal będą mogli dokonywać rozliczeń w formie papierowej wykorzystując nowy, ujednolicony wzór deklaracji.

Jeśli chcieliby Państwo omówić zapowiadane zmiany w sposobie deklarowania podatku od nieruchomości, zapraszamy do kontaktu.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)