close
Share with your friends

Tax Alert: Projekt przepisów wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Projekt przepisów wprowadzających obowiązkowy split pay

W dniu 16 maja 2019 r. został ogłoszony projekt przepisów wprowadzających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w przypadku wybranych transakcji. Obowiązkowy split payment może obowiązywać już od 1 września 2019 r. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany.

Powiązane treści

Projekt przepisów wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Podstawowe założenia

Mechanizm split payment jest stosowany już od 1 lipca 2018 r. Jego charakterystyczną cechą jest dobrowolność – to nabywca decyduje czy dokona zapłaty w systemie podzielonej płatności, a więc kwota netto wpłynie na rachunek bieżący a kwota VAT na tzw. rachunek VAT.

Od 1 września 2019 r. dla wybranych grup towarów i usług mechanizm ten będzie obligatoryjny.

Co do zasady będzie on dotyczył sprzedaży krajowej, obecnie rozliczanej na zasadzie odwrotnego obciążenia (np. dostaw prętów stalowych, telefonów komórkowych, odpadów, surowców wtórnych) oraz objętej odpowiedzialnością solidarną nabywcy (jak np. dostawy paliwa, rur stalowych). Obowiązkowy split payment ma objąć także usługi budowlane.

Ponadto obligatoryjna podzielona płatność ma zostać rozszerzona na nowe grupy towarowe, m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, czy też odbiorniki telewizyjne.

 

Tylko dla transakcji powyżej 15 tys. PLN

Ministerstwo proponuje, aby obligatoryjnym mechanizmem split payment objęte zostały płatności dotyczące faktur, których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. PLN (lub równowartość tej kwoty). Transakcje poniżej 15 tys. PLN podlegałyby rozliczeniu według ogólnych zasad (nabywca mógłby jednak zastosować split payment dobrowolnie).

Zmodyfikowana ma również zostać instytucja odpowiedzialności solidarnej nabywcy.

 

Sankcja VAT 100 proc. za brak zastosowania split payment

Faktura VAT dokumentująca sprzedaż objętą obowiązkowym split payment będzie musiała zawierać oznaczanie „mechanizm podzielonej płatności”.

Brak takiej informacji na fakturze będzie doniosły w skutkach – urząd skarbowy nałoży na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT), w wysokości 100 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Co więcej sankcja 100 proc. ma zostać wprowadzona także dla nabywcy, który mimo obowiązku dokonania zapłaty w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Płatność dokonana z pominięciem obowiązkowego split payment nie będzie stanowiła kosztu w PIT oraz CIT. Czyn ten zostanie objęty również odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

 

Jeden komunikat przelewu także dla wielu faktur

Ministerstwo planuje wprowadzić możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę.

Możliwość ta zostanie jednak objęta istotnymi ograniczeniami, przede wszystkim komunikat przelewu będzie musiał obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od jednego dostawcy.

 

Pozostałe istotne zmiany

Z pozostałych projektowanych zmian warto mieć na uwadze:

  • dopuszczenie możliwości regulowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych należności (CIT, PIT, akcyza, cło i ZUS);
  • nałożenie na każdego podatnika stosującego obowiązkowy split payment (również na podatników zagranicznych) obowiązku posiadania polskiego rachunku rozliczeniowego (lub imiennego rachunku w SKOK).

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać już od 1 września 2019 r. (z wyłączeniem przepisów sankcyjnych w zakresie ograniczenia kosztów CIT i PIT, które weszłyby w życie od 1 stycznia 2020 r.).

Z uwagi na krótki okres na dostosowanie się do zmian, zachęcamy Państwa do kontaktu.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)