close
Share with your friends

Wideoinfografika – Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami

Wideoinfografika – Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa

W 2018 roku skutki cyberprzestępczości dotknęły większość badanych firm w Polsce (68%). Dodatkowo, wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 1/4 firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 8% przedsiębiorców. Pomimo nieuchronności wystąpienia cyberincydentu, zaledwie 57% ankietowanych firm opracowała procedury reagowania bądź plany zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia cyberataku. Większość firm przyznała, że monitoruje bezpieczeństwo w nieregularny sposób.

Michał Kurek KPMG w Polsce

partner, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)