close
Share with your friends

Raport: EBA Guidelines on management of non-performing and forborne exposures

Raport: Final guidelines and the implications for banks

Wytyczne definiują standardy zarządzania ryzykiem związanym z zarządzaniem i restrukturyzacją portfela ekspozycji nieobsługiwanych (NPE) i kredytów restrukturyzowanych (FBE) z punktu widzenia optymalnej struktury zarządczej, roli audytu wewnętrznego, monitorowania jakości portfela kredytowego, jak też organizacji systemu windykacji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za windykację w bankach.

Kontakt

Powiązane treści

Alpiniści

Publikacja analizuje treść wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i nakreśla, co instytucje kredytowe powinny zrobić, aby odpowiednio przygotować się do ich wdrożenia, z naciskiem na praktyki zarządzania ryzykiem w całej Europie w zakresie zarządzania ekspozycjami zagrożonymi oraz restrukturyzowanymi, aktywami przejętymi, a także wyceną i likwidacją zabezpieczenia. W dokumencie wyszczególniono również inne niedawne inicjatywy, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie banków w UE.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)