close
Share with your friends

Raport: Czy banki dokonują właściwych inwestycji, aby pozyskać konsumentów?

Czy banki dokonują właściwych inwestycji, aby pozyskać

Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie czynników sukcesu realizacji celów firmy w zakresie koncentracji na potrzebach klienta. Badania pokazało, że gdy banki odchodzą od ograniczeń działania w funkcjonalnych silosach i zmierzają w kierunku tego, co KPMG definiuje jako connected enterprise - organizacji, która jest połączona i dostosowana w ramach linii biznesowych, funkcji i kanałów – wyprzedzają swoją konkurencję.

Stacy Ligas KPMG w Polsce

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Tablet, karta płatnicza, filiżanka

Wszystkie przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami planując i wdrażając strategię connected enterprise, ale plany te mogą być szczególnie trudne dla banków. Ciągłe naciski regulacyjne, nowe przepisy i kwestie związane z compliance sprawiają, że koordynacja technologii i usług we wszystkich możliwych punktach styku z klintem jest niezwykle problematyczna.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)