Priorytety Rad Nadzorczych na 2019 r.

Priorytety Rad Nadzorczych na 2019 r.

Dziesięć obszarów, które rady nadzorcze powinny mieć na uwadze definiując i realizując swój program działania na 2019 rok.

Kontakt

Powiązane treści

Sala konferencyjna

Zmiany wynikające z nowych technologii/innowacji cyfrowych, skrupulatność oceny jakiej poddawana jest kultura firmy i jej kierownictwo, coraz większa potrzeba zajmowania się kwestiami społeczno-środowiskowymi i oczekiwania akcjonariuszy co do długoterminowych wyników spółki, większego zaangażowania zarządów i rad nadzorczych oraz większego zróżnicowania ich składu– to wszystko, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie kształtować priorytety rad nadzorczych w 2019 i sprawiać, że ich uwaga coraz wyraźniej powinna skupiać się na pozycjonowaniu spółki na przyszłość. Wraz z wolno rosnącymi gospodarkami, niepewnością towarzyszącą Brexitowi, napięciami w stosunkach handlowych i obawami dotyczącymi sytuacji politycznej, rzeczywistość wymaga od rad nadzorczych zachowania starannej równowagi pomiędzy krótkoterminową koncentracją, elastycznością i długoterminowym myśleniem.

Na podstawie wyników rozmów z przewodniczącymi i członkami rad nadzorczych przeprowadzonych przez nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy określiliśmy dziesięć obszarów, które rady nadzorcze powinny mieć na uwadze określając i realizując swój program działania w 2019 roku:

  • Skład osobowy
  • Zmiany, strategia i ryzyko
  • Tworzenie długoterminowej wartości i określenie roli organizacji w społeczeństwie
  • Zarządzanie talentami i wdrażanie nowych pracowników
  • Kultura firmy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
  • Geopolityka
  • Relacje z akcjonariuszami
  • Kwestie regulacyjne

Zobacz także publikację Priorytety Komitetów Audytu na 2019 r.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)