Priorytety Komitetów Audytu na 2019 r.

Priorytety Komitetów Audytu na 2019 r.

Dziewięć obszarów do rozważenia przez komitety pod kątem umieszczenia ich w agendzie działania na 2019 rok.

Kontakt

Powiązane treści

Sala konferencyjna

Sprawozdawczość finansowa, proces zarządzania ryzykiem, zapewnianie zgodności z prawem i regulacjami oraz środowisko kontroli wewnętrznej, tak jak w latach ubiegłych tak i w 2019 roku zostaną wystawione na próbę. Przyczynia się do tego niepewność gospodarcza w dłuższej perspektywie (w związku z obawami dotyczącymi Brexitu, rosnącymi napięciami w handlu, wzrostem zadłużenia i wycenami rynkowymi), postęp technologiczny oraz zmiany modeli biznesowych, cyberzagrożenia, zwiększony nadzór ze strony regulatorów, przejrzystość wymagana przez inwestorów, a także gwałtowne zmiany nastrojów politycznych i zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Na podstawie rozmów z członkami komitetów audytu i kierownictwem firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zidentyfikowaliśmy dziewięć obszarów, które komitety audytu powinny mieć na uwadze określając i realizując swoją agendę działania na 2019 rok:

  • Nowe spojrzenie na agendę i obciążenie komitetów audytu
  • Skupienie uwagi na kwestiach etycznych i programach zapewniania zgodności
  • Zrozumienie jak dział finansowy odnajdzie się w nowych realiach i wniesie większą wartość w środowisku opartym na technologiach i przetwarzaniu danych
  • Monitorowanie sprawozdawczości oraz postępów we wdrażaniu nowych standardów
  • Poprawa jakości audytu poprzez ustalenie jasnych oczekiwań względem audytora
  • Alternatywne pomiary wyników (ang. alternative performance measures) powinny zajmować ważne miejsce w agendzie
  • Położenie nacisku audytu wewnętrznego na kluczowe obszary ryzyka poza sprawozdawczością finansową i compliance
  • Sprawozdanie komitetu audytu
  • Skupienie szczególnej uwagi na rodzajach ryzyka i konsekwencjach sprawozdawczych związanych z Brexitem

Zapraszamy do zapoznania się także z publikacją Priorytety Rad Nadzorczych na 2019 r.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)