close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.04 - 29.04.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 15.04 - 29.04.2019

Jest 29 kwietnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Limit kosztów usług niematerialnych a powiązane spółki komandytowe

W wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 1556/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że limit kosztów usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT znajduje zastosowanie również do transakcji zawieranych przez powiązane spółki komandytowe. Przy czym, zgodnie z art. 15e ust. 6 ustawy o CIT w związku z art. 5 ustawy o CIT wydatki te będą podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów po stronie ich wspólnika. 

PIT: Przedsiębiorca zwolniony z VAT rozliczy w pełni koszty eksploatacji samochodu bez ewidencji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.72.2019.2.AP) potwierdził, że przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, mogą od 1 stycznia 2019 r. w kosztach ustalanych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnić pełną kwotę wydatków związanych z eksploatacją firmowego samochodu bez prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji przebiegu pojazdu.

VAT: Prawo do wystawienia faktur korygujących „do zera” w związku z koniecznością zwrotu wynagrodzenia za świadczenie usług

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 r., (sygn. I SA/Po 149/19), w przypadku konieczności zwrotu kontrahentom należności za świadczone przez spółkę usługi (na mocy wyroków sądu powszechnego), które zostały udokumentowane fakturami VAT i od których spółka uiściła VAT należny do budżetu państwa, spółka ma prawo dokonania korekty tych faktur „do zera” i korekty podatku VAT należnego, wykazanego na pierwotnych fakturach. Skoro usługa została wykonana i opodatkowana, a następnie wynagrodzenie za tę usługę zostało zwrócone to odmowa prawa do skorygowania podstawy opodatkowania stanowiłaby naruszenie zasady neutralności VAT i w ostatecznym rozrachunku nałożeniem na podatnika ciężaru podatkowego należnego od wynagrodzenia, które zostało zwrócone.

CIT: Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych przez podmioty z grupy, kosztów ponoszonych przez spółkę matkę

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1168/17) wskazał, iż koszty ponoszone przez spółkę matkę, nie mogą być przenoszone na spółki z grupy i zaliczane przez nie do kosztów podatkowych. Przy zaliczaniu danego wydatku do kosztów podatkowych należy, co prawda uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże ma ono swoje granice. Nieuzasadnionym jest przenoszenie ryzyka działalności spółki matki na podmioty z grupy w omawianej sytuacji, stąd też Sąd skonstatował, iż koszty zniszczenia ulotek i opakowań zamawianych przez spółkę matkę w ilości większej niż istniejące zapotrzebowanie nie mają związku z działalnością gospodarczą podmiotów z grupy i tym samym, nie mogą stanowić ich kosztów podatkowych.

Pozostałe zagadnienia: Działalność CSR należy rozumieć szeroko dla celów ustalenia kosztów podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.74.2019.JC) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych szerokorozumianych wydatków na tzw. działalność CSR (ang. Corporate Social Responsibility – działalność z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)