close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.04 - 15.04.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.04 - 15.04.2019

Jest 15 kwietnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Animowany mikrofon na statywie oświetlony reflektor

Ochrona interesów podatnika: Fiskus przegrał pierwszą sprawę przed NSA w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej

Zgodnie z wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3242/18), NSA uznał w analizowanej sprawie, że odmowa wydania opinii zabezpieczającej nie była usprawiedliwiona.
NSA wskazał, że opinia zabezpieczająca, w przeciwieństwie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza się tylko do wykładni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzględniając też zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych.
 

VAT: Przesłanki uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości za ZCP w świetle art. 2 pkt 27e ustawy VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 12 kwietnia br. (sygn. akt. I FSK 1831/17), przyjęcie, że ZCP tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej należy rozumieć w ten sposób, że w kształcie, w jakim zespół ten jest zbywany, może on wykonywać określone zadania gospodarcze bez jakichkolwiek modyfikacji. To zaś oznacza, że zespół tych składników powinien być już wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, tj. w przedsiębiorstwie zbywcy. Same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Tym samym, nie stanowią ZCP, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich części.

PIT: Nowa skala podatkowa PIT od 2020 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły dotyczące reformy podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z założeniami, od przyszłego roku pojawi się nowa skala podatkowa. Pierwszy przedział to zarobki do 42 764 zł rocznie, które obejmie stawka 17 proc. Drugi przedział dochodów wynosi od 42 764 zł do 85 528 zł – tu stawka wynosić będzie 18 proc. Trzeci próg podatkowy, tak jak dotychczas to dochody powyżej 85 528 zł i stawka 32 proc.

Podatki lokalne: Nowy wzór deklaracji ws. podatku od nieruchomości

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 27 marca 2019 r. Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, od 1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1). Nowe formularze mają obowiązywać we wszystkich gminach, w tym również tych, gdzie stosowane są zróżnicowane stawki podatku i zwolnienia z opodatkowania. Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami wprowadzanymi ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Pozostałe zagadnienia: Definicja urządzenia przemysłowego na gruncie przepisów ustawy o CIT i polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

NSA w dniu 9 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1120/17) wydał wyrok, w którym zajął się kwalifikacją komputerów / serwerów na gruncie przepisów ustawy o CIT i polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sąd wskazał, iż pojęcie urządzenia przemysłowego nie zostało zdefiniowanie na gruncie żadnego z w/w aktów prawnych, stąd też należy przyjąć, że będzie nim takie urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystywania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. Zastosowanie zarówno serwerów, jak i komputerów, może być szerokie i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przemysłu, dlatego też dla uznania ich za urządzenie przemysłowe niezbędne jest istnienie związku funkcjonalnego pomiędzy wykorzystaniem tego urządzenia, a procesem produkcji, procesem wykorzystywania tego urządzenia w przemyśle. W niniejszej sprawie takiego związku nie ma, a więc spółka nie była zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od opłat za wynajem centrum danych.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)