close
Share with your friends

TP Alert: Wyjaśnienia MF w zakresie stosowania przepisów o cenach transferowych dla transakcji realizowanych w 2018 r.

MF o zakresie stosowania przepisów o cenach transfer.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie cen transferowych. Obecnie trwa proces przygotowywania wyjaśnień umożliwiających podatnikom poprawne stosowanie nowych przepisów. W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie wyjaśnienia w zakresie ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., a także wyjaśnienia w zakresie składania ORD-U za rok 2018.

Powiązane treści

Wieża obok nagłówka "Transfer Pricing Alert"

Stosowanie nowych regulacji, odnoszących się do korekt cen transferowych

Nowe przepisy dotyczące korekt cen transferowych wprowadzają szereg warunków do spełnienia przez podatników, szczególnie w odniesieniu do korekt obniżających wysokość zobowiązania podatkowego (tj. zmniejszających przychody lub zwiększających koszty uzyskania przychodów). Spełnienie tych warunków wiąże się z prawem podatnika do rozpoznania korekty cen transferowych. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, nowe przepisy w zakresie cen transferowych, dotyczące korekt cen transferowych, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019 r., mają zastosowanie do transakcji rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym, Ministerstwo wskazało, że korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., ale dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów ewentualne ujmowanie korekt cen transferowych „wstecz” znajdzie zastosowanie w przypadku korygowania transakcji realizowanych po dniu 1 stycznia 2019 r.

Link do wyjaśnień: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/ujmowanie-korekt-cen-transferowych-wystawionych-w-2019-r-a-dotyczacych-transakcji-lub-innych-zdarzen-realizowanych-w-2018-r/

Składanie informacji ORD-U za 2018 r.

Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach wskazało również, że uchylenie od 1 stycznia 2019 r. przepisów dotyczących zwolnień w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), odnosi się do informacji ORD-U składanych dopiero za 2019 r. Należy podkreślić, że składając informację ORD-U należy zastosować przepisy obowiązujące w roku podatkowym, za który składana jest informacja. W związku z powyższym podatnicy zobowiązani do złożenia CIT-TP lub PIT-TP są zwolnieni z obowiązku składania ORD-U za 2018 r.

Link do wyjaśnień: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/wyjasnienia-w-zakresie-skladania-ord-u-za-rok-2018/

W przypadku wątpliwości w zakresie przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. lub w zakresie wyjaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów, prosimy o kontakt.

 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)