close
Share with your friends

Raport: Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?

Większość firm jest nieprzygotowana do jego stosowania.

Blisko połowa spółek biorących udział w badaniu zakończyła etap identyfikacji umów leasingu lub inwentaryzacji odpowiednich umów, jednak tylko ćwierć z nich ukończyła etap oceny wpływu rachunkowego wdrożenia nowego standardu. 13% ankietowanych organizacji wybrało bądź zaprojektowało rozwiązanie IT mające służyć odpowiedniemu stosowaniu standardu, a 83% badanych firm nie zakończyło jeszcze etapu gromadzenia danych i ich oceny.

Monika Warmbier KPMG w Polsce

partner, doradztwo rachunkowe dla sektora niefinansowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Dłonie lekkoatlety na starcie

Raport KPMG International pt. „Global Lease Accounting Survey. Lease accounting is here: Are you ready?” prezentuje kluczowe wyzwania, przed którymi stanęły i mogą stanąć przedsiębiorstwa przy wdrażaniu nowego standardu rachunkowości w zakresie leasingu. W badaniu KPMG wzięło udział ponad 800 firm na całym świecie, z których ponad 550 ma swoją siedzibę w obu Amerykach, prawie 100 w EMEA i prawie 150 w ASPAC. Uwzględniono zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, wywodzące się ze wszystkich głównych gałęzi przemysłu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)