close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.03 - 11.03.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.03 - 11.03.2019

Jest 11 marca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie w oświetleniu reflektora

CIT: Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty finansowania dłużnego

Mimo iż w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT wprost wskazane jest, iż do kosztów finansowania dłużnego zalicza się część odsetkową raty leasingowej, to istnieje wątpliwość co do tego, czy przepis ten będzie miał zastosowanie również do części odsetkowej rat leasingowych w przypadku leasingu operacyjnego.

W wydanych w 2018 r. interpretacjach organy podatkowe zajmowały stanowisko, iż niezależnie od rodzaju leasingu, ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o CIT będą miały zastosowanie do części odsetkowej raty leasingowej zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2019 r. (sygn. akt I SA/Gd 1130/18), w którym podkreślił, że niewątpliwą cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest rozbicie raty leasingowej na ratę kapitałową i odsetkową. Okoliczność ta, wraz z treścią Dyrektywy ATAD, w której to mowa o leasingu finansowym, sprawia, iż w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT ustawodawca odniósł się tylko i wyłącznie do leasingu finansowego, a zatem nie można objąć dyspozycją tego artykułu płatności z tytułu leasingu operacyjnego.
 

Ochrona interesów podatnika: Obniżenie wkładu w spółce jawnej a podatek dochodowy

Zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie z dnia 8 marca br. (sygn. akt. I SA/Lu 820/18), przepisy ustawy PIT nie zawierają przepisów dających podstawę do opodatkowania przekazanej wspólnikowi w naturze części majątku spółki, dokonanej przez spółkę jawną na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu (udziału kapitałowego). Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej nie zostały bowiem w tej ustawie uregulowane. W przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania zwrotu wkładu przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo.

PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na formularzu PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody w/w źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji (udziałów) jest przychód (kwota otrzymana ze sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

VAT: Projekt nowej matrycy VAT

Do Sejmu trafił projekt zakładający wprowadzenie nowej matrycy stawek podatku VAT. Nowy system ma być bardziej przejrzysty i jednolity. Aktualna wersja projektu zakłada, że w efekcie względem niektórych towarów obowiązywać będą niższe stawki VAT m.in na takie towary jak np.: owoce tropikalne i cytrusowe (z 8% do 5%), pieczywo o terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni (z 8% do 5%), wyroby ciastkarskie (z 8% lub 23% – w zależności od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości – do 5%). Część produktów będzie jednak obłożona wyższym podatkiem. Większość przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Pozostałe zagadnienia: Odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku stanowi należność licencyjną

W wyroku z dnia 7 marca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 490/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że należności licencyjne w rozumieniu z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmują wszelkiego rodzaju wypłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych, a więc również odszkodowania za bezprawne wykorzystanie wizerunku. W konsekwencji, w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na rzecz zagranicznej spółki, polski płatnik będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)