Wynik ankiety OPZ: Zielone

Wygląda na to, że Firma podjęła działania w celu dostosowania do nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zalecamy monitorowanie procesu legislacyjnego.

Rezultat może wskazywać, że Państwa firma podjęła już pewne działania celem stosowania wymagań wynikających z nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Proszę jednak zwrócić uwagę, że ankieta nie zawiera pełnej listy zagadnień istotnych z punktu widzenia nowego prawa. Ponadto, w czasie prac w Sejmie i Senacie zapisy ustawy mogą jeszcze zostać zmienione. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy Państwa firma jest w stanie wykazać zgodność z nowymi przepisami, prosimy się z nami skontaktować. Prosimy pamiętać, że zgodność z OPZ należy na bieżąco monitorować.
Wynik ankiety OPZ: Pomarańczowe

Pewne działania dostosowujące do nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zostały wykonane, ale zostało jeszcze trochę do zrobienia. To dobry czas na działanie.

Rezultat może wskazywać, że Państwa firma podjęła już pewne działania celem stosowania wymagań wynikających z nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ale mogą one nie być wystarczające. Prosimy zwrócić uwagę, że ankieta nie zawiera pełnej listy zagadnień istotnych z punktu widzenia nowego prawa. Ponadto, w czasie prac w Sejmie i Senacie zapisy ustawy mogą jeszcze zostać zmienione. Od momentu wejścia w życie jej przepisów, Państwa firma będzie miała 6 miesięcy na dostosowanie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia we wdrożeniu nowych wymagań, prosimy o kontakt.
Wynik ankiety OPZ: Czerwone

Należy podjąć intensywne działania. Od momentu wejścia przepisów w życie pozostanie 6 miesięcy na dostosowanie.

Rezultat może wskazywać, że przed Państwa firmą nadal stoi wiele wyzwań związanych z dostosowaniem do wymagań wynikających z nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Prosimy zwrócić uwagę, że ankieta nie zawiera pełnej listy zagadnień istotnych z punktu widzenia nowego prawa. Ponadto, w czasie prac w Sejmie i Senacie zapisy ustawy mogą jeszcze zostać zmienione. Od momentu wejścia w życie jej przepisów, Państwa firma będzie miała 6 miesięcy na dostosowanie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia we wdrożeniu nowych wymagań, prosimy o kontakt.
Koniec ankiety

Jeżeli w przyszłości Twoja firma zmieni
formę organizacji zapraszamy do kontaktu.