close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.02 - 11.02.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.02 - 11.02.2019

Jest 11 lutego 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

CIT: Usługi organizacji zakupów nieobjęte zakresem art. 15 ust. 1 ustawy CIT

W dniu 6 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 900/18) wydał wyrok, w którym wskazał, iż koszty nabycia usługi organizacji zakupów od podmiotu powiązanego nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
Sąd nie zgodził się z organem interpretacyjnym, iż przedmiotowe usługi da się porównać z usługami doradczymi, bowiem ze stanu faktycznego wynikało, iż żadne porady w ramach świadczonej usługi nie są udzielane, w efekcie czego Sąd doszedł do wniosku, iż usługi organizacji zakupów nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
 

PIT: Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym MF

Obok funkcjonujących do końca 2018 r. sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje), wprowadzona została usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika). W 2019 r. KAS przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 oraz PIT-38 (w odniesieniu do zeznań składanych za 2018 r.). W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez KAS dołączą PIT-36 oraz PIT-36L. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

PCC: Dopłaty do SKA podlegają opodatkowaniu PCC

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 lutego br. (sygn. akt. II FSK 405/17), Sąd wskazał, iż kwestia kwalifikacji SKA jako spółki kapitałowej w rozumieniu dyrektywy kapitałowej została przesądzona w wyroku TSUE z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357. W wyroku tym przesądzono również, że Polska w dniu akcesji do UE miała obowiązek implementowania Dyrektywy Kapitałowej (69/335/EWG) do krajowego porządku prawnego. Zdaniem Sądu, skoro z § 54 rozporządzenia RM z 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej wynikało, że dopłaty opodatkowane były stawką 5%, czyli stawką wyższą niż 0,5% to zwolnienie przewidziane przez Dyrektywę Kapitałową (69/335/EWG) nie ma zastosowania do wnoszonych dopłat, w tym do dopłat wnoszonych do SKA.

VAT: Nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, wzory VAT-IM tj. deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) oraz informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A) zostaną dostosowane do zmian w ustawie o VAT. W efekcie zmodyfikowane będą objaśnienia w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podatki lokalne: Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej

Jak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 5 lutego br. (sygn. akt. I SA/Rz 1150/18), podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w postaci elektrowni wiatrowej jest jej wartość stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalona zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych, choćby wtedy, gdy elektrownia wiatrowa nie stanowi odrębnego środka trwałego, od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, ale są nimi jej poszczególne elementy składowe. Suma wartości tych części budowli, ustalona zgodnie z powołanym przepisem, będzie stanowiła podstawę opodatkowania na potrzeby podatku od nieruchomości.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)