close
Share with your friends

Know Your Market: Innovation Box (IP Box) – nowa ulga dla przedsiębiorstw R&D

Innovation Box (IP Box) – nowa ulga dla przedsiębiorstw

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nowy rodzaj ulgi, tzw. Innovation Box (lub IP Box).

Kontakt

Powiązane treści

Dłoń trzymająca żarówkę, która rozpada się na wirtualne bloki

Ulga stanowi pewien rodzaj „uzupełnienia” ulgi funkcjonującej już w polskim systemie prawnej, tj. ulgi na badania i rozwój (tzw. ulga B+R). Jakkolwiek ulga B+R działa po stronie kosztowej, Innovation Box ma zastosowanie do przychodów firmy. Ulga polega na tym, że podmiot, który osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (praw IP) może zastosować 5% podatek od dochodu wygenerowanego przez te prawa.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej określone są we właściwej dla podatnika ustawie (PIT/CIT), a dodatkowym kryterium jest obowiązek spełnienia warunku wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przedmiotu ochrony (prawa IP) przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Oznacza to, że z ulgi może skorzystać podmiot, który wytworzył, rozwinął lub ulepszył przysługujące mu prawo IP i prawo to jest objęte ochroną (krajową lub międzynarodową).

Wysokość kwalifikowanego dochodu oblicza się zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie i – co istotne – dla każdego prawa IP oddzielnie (jeżeli podatnik dysponuje więcej niż jednym prawem IP).

Z możliwością skorzystania z omawianej ulgi wiążą się także obowiązki. Jeżeli podmiot chce skorzystać z Innovation Box, powinien m.in. wyodrębnić w ewidencji rachunkowej każde prawo IP, co do którego chce zastosować ulgę i prowadzić ją w sposób umożliwiający ustalenie kosztów i przychodów dla każdego kwalifikowanego prawa IP.

IP Box jest kolejną zachętą podatkową, której celem jest pobudzenie innowacyjności naszej gospodarki, nie wypadającej zbyt korzystnie na tle innych państw Unii Europejskiej. Jej zastosowanie budzi jednak uzasadnione wątpliwości. Z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii i dużo mniej dynamiczny rozwój ustawodawstwa w tym zakresie nierzadko zdarza się, że firma nie jest pewna, jakim rodzajem prawa dokładnie dysponuje i czy mieści się ono w ustawowej definicji, a jeżeli tak – czy spełniona została przesłanka wytworzenia, rozwinięcia, ulepszenia tego prawa. Opodatkowanie dochodu z praw IP, które organ skarbowy finalnie uzna za niewypełniające przesłanek ustawowych jest kosztem, na który podatnicy nie mogą sobie pozwolić. W sytuacjach niejasnych, gdy podatnik nie jest całkowicie pewien, czy może zastosować ulgę, warto poradzić się eksperta, który po dokładnej analizie stanu faktycznego firmy będzie w stanie doradzić odpowiednie rozwiązanie.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)