close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.01 - 28.01.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.01 - 28.01.2019

Jest 28 stycznia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

mikrofon na statywie w świetle reflektoru

VAT: Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla „usług kompleksowych”

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia br. (sygn. akt. III SA/Wa 1177/18),
wykonanie przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora tzw. usługi kompleksowej, w ramach której usługa budowlana jest świadczona łącznie z innymi usługami, niewymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy VAT, nie wyłącza możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zdaniem Sądu, istotne jest natomiast to, aby w ramach tego świadczenia generalny wykonawca działał rzeczywiście jako generalny wykonawca, a umowa zarówno w relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem, jak i podwykonawcą i generalnym wykonawcą miała charakter umowy o roboty budowlane w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 

Ochrona interesów podatnika: Nowy termin na rozliczenie dochodu z niezrealizowanych zysków

Jak wynika z projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków, proponuje się przedłużyć do dnia 7 lipca 2019 r. termin, o którym mowa w art. 30da ust. 1 i ust. 14 ustawy PIT oraz art. 24f ust. 1 i ust. 11 ustawy CIT tj. na złożenie deklaracji i wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Pierwotnie obowiązek złożenia deklaracji wyznaczono do 7. dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków.

PIT: Amortyzacja lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 24 stycznia br. (sygn. akt. I SA/Gl 1197/18), w stosunku do budynków/lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego dla ustalenia ich wartości początkowej nie może mieć zastosowania metoda wskazana w art. 22g ust. 10 ustawy PIT. Zdaniem Sądu, metoda ta ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości stanowiących przedmiot własności podatnika. Nie może zatem znaleźć zastosowania dla korzystającego z takich nieruchomości mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego. Nie jest on bowiem właścicielem tych nieruchomości.

CIT: Odliczalność odsetek od linii kredytowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 861/18) wydał wyrok w którym wskazał, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r. mogą być stosowane wyłącznie do tych kwot kredytu, które zostały faktycznie przekazane na rachunek bieżący spółki przed dniem 1 stycznia 2018 r. W związku z tym, nawet jeżeli sama umowa na linię kredytową została zawarta przed 2018 r., odsetki zapłacone od pobrań kolejnych środków po 1 stycznia 2018 r. będą podlegały rozliczeniu według zasad przyjętych w ustawie nowelizującej, tj. zgodnie z art. 15c Ustawy o CIT.

Pozostałe zagadnienia: Umowy pożyczki zawarte przez pełnomocników a zagraniczny zakład

W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 666/18) Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wskazał, że podpisywanie na terytorium Polski umów pożyczek przez pełnomocników spółki luksemburskiej rozpatrywane łącznie z posiadaniem w Polsce rachunku bankowego oraz dokonywaniem zabezpieczeń umów pożyczek stanowią dla tej spółki działalność konstytuującą zagraniczny zakład w rozumieniu polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)