close
Share with your friends

Nowe kary dla nieuczciwych (zarządów) firm - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał dodatkowe kompetencje

Nowe kary dla zarządów firm – nowe kompetencje UOKiK

Od 15 grudnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada nowe kompetencje w zakresie wymierzania kar. Wszystko to za sprawą dodanego do Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów art. 106b.

Kontakt

Powiązane treści

Biznesmen schowany za szachami

Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2 milionów złotych na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, jeżeli w czasie sprawowania swojej funkcji umyślnie naruszyła zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 23a i art. 24 ustawy). Nadto, jeżeli ww. działań dopuści się instytucja finansowa (np. bank, zakład ubezpieczeń, instytucja kredytowa), kara pieniężna wzrasta do 5 milionów złotych.

Do tej pory UOKIK mógł nakładać kary jedynie na przedsiębiorców (np. spółki), ale nie na osoby zarządzające nimi, które tak naprawdę wielokrotnie podejmowały decyzje odnośnie praktyk biznesowych stanowiących de facto czyny niedozwolone. Dotychczasowy stan bezkarności wskutek braku odpowiednich narzędzi prawnych, ulega zmianie. Od soboty 15 grudnia 2018 r. UOKiK może nakładać kary pieniężne nie tylko na firmy, ale także na osoby nimi zarządzające. W praktyce będą to zapewne przede wszystkim członkowie zarządów, w tym prezesi, prokurenci, także pełnomocnicy (przepis mówi co prawda o „osobach zarządzających”, ale dla porównania można zrobić daleką paralelę do art. 296 Kodeksu karnego w którym mowa o „osobach zajmujących się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby”. Będą to m.in. dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, członek zarządu w spółce kapitałowej, prokurent, pełnomocnik, radca prawny zajmujący się sprawami majątkowymi jednostki). Z punktu widzenia nowych przepisów, nie każde zajmowanie się sprawami gospodarczymi innej osoby będzie zarządzaniem.

Co istotne, nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę jest warunkiem nałożenia kary na osobę zarządzającą tym przedsiębiorcą. Muszą zatem najpierw zostać spełnione przesłanki nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę. Dopiero konsekwencją takiej decyzji Prezesa ma być nałożenie kary na osobę fizyczną.

W założeniu, nowelizacja ma pełnić funkcję prewencyjną wobec osób zarządzających. Jakkolwiek duża spółka może nie odczuć dotkliwie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK, tak już kary jednostkowe w wysokości nawet do 2 milionów złotych mogą stanowić skuteczny „odstraszacz” wobec osób mających nieuczciwe zamiary wobec konsumentów.

Pamiętać jednak należy, że wskazane kwoty 2 milionów i 5 milionów złotych w przypadku instytucji finansowych to wartości maksymalne. Zgodnie z art. 111 ustawy (w nowym brzmieniu) Prezes UOKiK ma obowiązek miarkowania kary, tj. dostosowania jej wysokości do okoliczności sprawy. Nadto nowelizacja wprowadziła listę okoliczności łagodzących wobec osób zarządzających podmiotem, które muszą zostać wzięte pod uwagę przy wymierzaniu kary. Jeżeli zatem prezes firmy będzie współpracował z UOKiK lub dobrowolnie usunie skutki naruszenia, będzie mógł liczyć na niższą wysokość kary pieniężnej. Zaktualizowane zostały także okoliczności obciążające, które – odpowiednio – będą mogły stanowić podstawę do nałożenia wyższej kary.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)