close
Share with your friends

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2015, poz. 1881 – tj. z późn. zm.). Zgodnie z założeniami, ustawa w obecnym brzmieniu znacząco poszerzyła katalog osób, które mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Do końca 2018 r. ww. prawa miały tylko osoby będące pracownikami (w rozumieniu Kodeksu Pracy). Obecnie tworzyć związki zawodowe i do nich przystępować mogą wszystkie osoby, które świadczą pracę odpłatnie, na dowolnej podstawie prawnej (w szczególności zleceniobiorcy oraz samozatrudnieni), którzy nie są pracodawcami (zleceniodawcami, etc.) oraz mają takie prawa i interesy, które mogą być bronione i reprezentowane przez związek zawodowy. Do nich stosować należy przepisy Działu 11 Kodeksu Pracy o układach zbiorowych pracy. Z kolei na mocy nowych przepisów osoby wykonujące pracę bez wynagrodzenia (np. wolontariusze, stażyści, etc.) mogą przystępować do związków zawodowych, jeżeli ich statut przewiduje taką możliwość.

Powiązane treści

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Konsekwencją poszerzenia kręgu uprawnionych jest wprowadzenie do ustawy zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu osób należących do związków zawodowych oraz pozostających poza nim. Ustawa przewiduje także tzw. odwrócony ciężar dowodowy w sprawach z zakresu nierównego traktowania. Od 1 stycznia 2019 r. to pracodawca musi wykazać, że w toku swojego działania kierował się obiektywnymi powodami.

Dodatkowo, osoby wykonujące funkcje związkowe (nawet niebędące pracownikami w rozumieniu KP) zyskały prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas dokonania czynności związanej z wykonywaną funkcją, jeżeli nie może być ona dokonana w czasie wolnym od pracy.

Z powyższego wynika, że zmiany wprowadzone w ustawie o związkach zawodowych nie mają charakteru rewolucyjnego – są one raczej pokłosiem poglądów płynących z orzecznictwa, w szczególności wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)