close
Share with your friends

Know Your Market: Kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni jest dopuszczalny

Dopuszczalny kontakt z klientem w celu uzyskania zgody

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w swoim wyroku (sygn. akt IV Ca 1873/16) stwierdził, że przedsiębiorca może nawiązać kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni. Zakaz wykorzystywania automatycznych systemów wywołujących lub urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta określony w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, nie wyłącza kontaktu w celu uzyskania takiej zgody.

Magdalena Wikarjak

Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Słuchawki obok telefonu sieciowego

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca z branży call center nie był w stanie wykazać, że przed kontaktem dysponował uprzednią zgodą abonenta, której wymóg stanowi art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Jednocześnie przedsiębiorca wskazał, że zgoda ta nie była w jego ocenie konieczna, gdyż w toku zainicjowanej rozmowy miał zamiar dopiero ją pozyskać. Rozmowa bowiem nie zmierzała do czynności mogących stanowić marketing bezpośredni – przedsiębiorca nie miał zamiaru zawrzeć z abonentem umowy. Przedsiębiorca po uzyskaniu informacji o braku zgody abonenta na kontakt zakończył rozmowę i uwzględnił jego sprzeciw co do dalszego kontaktu.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że zakaz zawarty w przepisie art. 172 prawa telekomunikacyjnego powinien być, zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, interpretowany w sposób ścisły, a nie rozszerzający, zwłaszcza, że obowiązuje również w odniesieniu do abonentów będących przedsiębiorcami.

Inaczej przedstawia się jednak stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Prezesa UOKiK art. 172 prawa telekomunikacyjnego wprowadza bezwzględny zakaz kontaktowania się przez telemarketerów z konsumentami. Potwierdzić to może jedna z najnowszych decyzji, wydana 21 grudnia 2018 r., w której Prezes UOKiK ukarał przedsiębiorcę za "wykonywanie połączeń telefonicznych do konsumentów dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo niedysponowania uprzednią zgodą tych konsumentów", co miało stanowić naruszenie art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego. W uzasadnieniu decyzji prezes UOKiK wprost wskazuje, że zabronione jest nie tylko przedstawianie oferty handlowej, lecz także m.in. kontakt w celu uzyskania zgody na przyszły marketing bezpośredni.

Omawiany wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga może stać się orężem w przypadku kwestionowania decyzji Prezesa UOKiK. Uwzględnia on bowiem interes przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność telemarketingową, ale i każdą inną które elementem strategii marketingowej jest wykonywanie telefonów do potencjalnych klientów.

Magdalena Wikarjak, aplikantka radcowska

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)