close
Share with your friends

GMS Alert: Informacja PIT-11 – problematyczne zagadnienia

Informacja PIT-11 – problematyczne zagadnienia

31 stycznia br. mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2018 rok o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Informacja PIT-11 – problematyczne zagadnienia

Począwszy od rozliczenia przychodów za 2018 rok, informację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast doręczenie jej pracownikom i zatrudnionym odbywa się w dowolnej formie i tym samym nie musi być realizowane w formacie elektronicznym.

Nowelizacja przepisów nie wprowadza również zmian w zakresie terminu przesyłania deklaracji do podatnika i nadal jest to koniec lutego następnego roku (czyli 28 lutego 2019 r. za 2018 r.).

Co istotne zmianie uległ zakres przychodów, które należy uwzględnić w informacji PIT-11.

Z uwagi na fakt, iż począwszy od rozliczenia za 2018 rok, formularz PIT-8C dotyczyć będzie wyłącznie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach kapitałowych, takich jak m.in. odpłatne zbycie papierów wartościowych bądź odpłatne zbycie i realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych, nie będzie już zawierał danych dotyczących przychodów z tzw. innych źródeł.

Obecnie tego rodzaju przychody powinny być wykazywane na formularzu PIT-11, w sekcji F dotyczącej innych źródeł przychodu.

PIT dla osób oddelegowanych

Oprócz powyższych kwestii należy zaznaczyć, iż wiele trudności nastręcza pracodawcom prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11 dla pracowników, którzy w ciągu roku pracowali za granicą.

Wynika to m.in. z faktu, iż wynagrodzenie wypłacane takim osobom jest często wykazywane w walutach obcych, w ciągu roku dochody opodatkowane są w kraju lub za granicą, składki na ubezpieczenia mogą być opłacane również w kraju lub za granicą, a do tego dochodzi dodatkowo kwestia zwolnienia od opodatkowania części dochodów wynikająca z ustawy o PIT.

Sposób wypełnienia informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę zależy, co do zasady, od metody unikania podwójnego opodatkowania, która wynika z danej umowy międzynarodowej.

Dodatkowo przygotowując informację PIT-11 za 2018 r., płatnik będzie zobowiązany ustalić rezydencję podatkową podatnika, a w przypadku osób będących w Polsce nierezydentami dla celów podatkowych, uzyskać dodatkowe informacje o zagranicznym adresie pracownika bądź jego numerze identyfikacyjnym wydanym za granicą.

Przykładowe kwestie problematyczne

Poniżej przedstawiamy pozostałe przykładowe pytania i problemy, które mogą towarzyszyć płatnikom przy sporządzaniu informacji PIT-11:

  • Jaka część kwoty przychodu wykazanego w informacji PIT-11 dotyczy przychodów uzyskanych na terenie Polski, a jaka na terenie kraju oddelegowania?
  • Czy do uzyskanych dochodów zastosowano właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania i czy zostało to poprawnie wykazane w informacji PIT-11?
  • Czy pracownik przebywał w podróży służbowej, czy może wykonywał obwiązki pracownicze w ramach tzw. oddelegowania?
  • Czy przychód uzyskany za granicą, wykazany w PIT-11, został pomniejszony o odliczenie w wysokości 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej i czy pracownik ma prawo do tego odliczenia?

Mając powyższe na względzie, będzie nam miło zaoferować Państwu nasze usługi dotyczące przygotowania i koordynacji procesu sporządzania informacji PIT-11 dla Państwa pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)