close
Share with your friends

Wynagrodzenie na rachunek bankowy czyli zmiany w Kodeksie Pracy | Natalia Niestrawska

Projekt zmian w KP o wypłacie wynagrodzeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Jednym z ważniejszych postanowień jest zmiana „domyślnej” formy wypłaty wynagrodzenia – z gotówkowej (funkcjonującej obecnie) na bezgotówkową. Pracownik będzie jednak miał wybór formy, w jakiej otrzyma swoje pieniądze.

Kontakt

Powiązane treści

Magazynier w magazynie

Art. 86 par. 3 Kodeksu Pracy przewiduje, że pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie do rąk własnych, chyba że inaczej stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził pisemną zgodę na inny sposób spełnienia tego obowiązku. W praktyce zwykle jest tak, że przy zawarciu umowy o pracę pracodawca oferuje pracownikowi formularz zgody z „okienkiem” do uzupełnienia numeru rachunku bankowego. Jeżeli taka zgoda nie zostanie przez pracownika wyrażona, powinien on otrzymać wynagrodzenie w ustalonym przez pracodawcę terminie w kasie zakładu pracy. Od 1 stycznia 2019 r. przepis ten ulegnie zmianie – zasada wypłaty wynagrodzenia w gotówce zostanie zastąpiona przez zasadę wypłaty wynagrodzenia w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy pracownika.

Co istotne, zmiana dotyczy tylko pracowników, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie w formie gotówkowej. Zgodnie z założeniami nowelizacji, powinni oni zostać przez swoich pracodawców poinformowani o zmianie przepisów oraz o obowiązku podania numeru rachunku bankowego właściwego do realizacji przelewów. Termin zrealizowania tego obowiązku będzie upływał w dniu 21 stycznia 2019 r. W ciągu 7 dni pracownik będzie mógł podjąć decyzję o pozostaniu przy dotychczasowej formie wypłaty – lub zmienić formę na bezgotówkową. Brak wniosku nie będzie jednak skutkował przymusową wypłatą pensji na rachunek bankowy – pracownik będzie nadal mógł pobierać świadczenie w formie gotówkowej.

Warto przypomnieć, że powyższe zasady dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. W przypadku m.in. umów-zlecenia i umów o dzieło sposób wypłaty wynagrodzenia powinien być uregulowany w samej umowie.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)