close
Share with your friends

Smart city

Smart city

Żyjemy w czasach postępującej wielkiej urbanizacji. Już za kilkadziesiąt lat w miastach mieszkać będzie nawet 70% populacji Ziemi. W Europie już dawno ten wynik został osiągnięty. Wraz z rozrostem miast rosną również oczekiwania ich mieszkańców, którzy pragną prowadzić aktywne, zdrowe życie.

Krzystof Radziwon KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Business Advisory

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Smart city

Smart City to idea inteligentnego, opartego o nowoczesne i zaawanasowane technologie:

 • Internet Rzeczy (Internet of Things),
 • cloud computing,
 • przetwarzanie bez granic (ubiquitous computing),
 • cognitive computing,
 • uczenie maszynowe (machine learning),
 • sztuczna inteligencja (artificial intelligence),

miasta przyszłości i odpowiedź na współczesne wyzwania, przed którymi stoją miasta, którym towarzyszy zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych władz oraz instytucji. Przy tworzeniu inteligentnej przestrzeni do życia oraz działania muszą zostać przede wszystkim uwzględnione potrzeby jej użytkowników, gdyż w przeciwnym razie techniczne nowinki pozostaną jedynie ciekawostką. Fundamentalnym dla inteligentnego miasta jest opracowanie długoterminowej strategii, polegającej na fundamentalnej zmianie nastawienia zarządzających i mieszkańców oraz włączeniu inteligentnych zasad, praktyk i technologii do samej struktury modelu operacyjnego miasta, a w szczególności:

 • opracowanie planu działań, biorącego pod uwagę zasoby, infrastrukturę oraz zapotrzebowanie energetyczne miasta, a także potrzeby wszystkich uczestników życia miejskiego;
 • stworzenie wizji, która będzie uwzględniać wyobrażenia wszystkich zainteresowanych stron;
 • korzystanie z efektów współdziałania podmiotów z różnych branż;
 • zastosowanie infrastruktury teleinformatycznej wtedy, gdy jest to niezbędne;
 • dotarcie do wszystkich grup interesariuszy i przekonanie ich o konieczności zmian na kilku płaszczyznach (samorząd, biznes, mieszkańcy).
   

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)