close
Share with your friends

Raport: Kontrola ma swoją cenę. Premie przy wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW

Raport: Premie przy wezwaniach do sprzedaży akcji

Z analizy KPMG w Polsce wynika, że w latach 2010-2017 średnia arytmetyczna premia w udanych wezwaniach wyniosła 16%, przy 12% premii ważonej wartością wezwania. W analizowanym okresie średnia arytmetyczna premia płacona w wezwaniu z zamiarem przejęcia kontroli wyniosła tylko 10%, podczas gdy inwestorzy ogłaszający zamiar wycofania spółki z obrotu musieli zapłacić aż 29% ponad cenę minimalną.

Powiązane treści

Raport: Kontrola ma swoją cenę. Premie przy wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW

Raport KPMG w Polsce pt. „Kontrola ma swoją cenę. Premie w wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW” został przygotowany na podstawie analizy wszystkich 216 zakończonych wezwań do sprzedaży akcji ogłoszonych w Polsce w latach 2010–2017. Z badania zostało wyłączonych 12 skupów akcji własnych, przez co szczegółowej analizie podlegały 204 wezwania. Wszystkie dane wykorzystane do przygotowania niniejszego raportu pochodzą z publicznie dostępnych źródeł wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)