close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.11 - 03.12.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 26.11 - 03.12.2018

Jest 3 grudnia 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Rysunkowy statyw oświetlony reflektorem z niebieskim tłem

Podatki lokalne: Zakończenie budowy a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 listopada 2018 r. (sygn. akt: II FSK 3250/16) wydał wyrok w zakresie podatku od nieruchomości, w którym uznał, że za moment zakończenia budowy, który warunkuje powstanie obowiązku podatkowego należy uznać dzień wpisu w dzienniku budowy, który to wpis wskazuje, że zostały zakończone prace budowlane i można ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie. Sąd podkreślił, że dokonywanie poprawek, rozruchu, czy zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbywa się już na wybudowanym obiekcie, czyli po zakończeniu jego budowy.

VAT: Prace adaptacyjne i wykończeniowe wykonane przez wynajmującego to nie to samo co usługi budowlane

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 27 listopada 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 1052/18), fakt, iż spółka wynajmująca pomieszczenia biurowe uwzględniła potrzeby najemcy, dokonując prac adaptacyjnych i wykończeniowych przedmiotu najmu nie przesądza o tym, że świadczy ona na rzecz najemcy usługi budowlane, a tym samym przestaje być inwestorem i staje się głównym wykonawcą inwestycji. Jak orzekł WSA, w zaskarżonej interpretacji organ bezpodstawnie przyjął, że wykonująca prace firma budowlana występuje w roli podwykonawcy. W konsekwencji, rozliczenie transakcji powinno nastąpić na zasadach ogólnych, a nie z zastosowaniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia.

CIT: Połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada br. (sygn. akt. I SA/Gl 668/18), przeniesienie majątku spółki przejmowanej (spółki osobowej) w zamian za udziały otrzymane w podwyższonym kapitale spółki kapitałowej (przejmującej) i wydanie w zamian za to udziałów wspólnikom spółki osobowej, nie skutkuje po stronie spółki przejmującej powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Sądu nie ma podstaw, aby odstąpić od ugruntowanej linii orzeczniczej, jaka została ukształtowana na gruncie przepisów art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy CIT.

PIT: Nowa ulga „termomodernizacyjna”

W dniu 29 listopada br. Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 9 listopada br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, której celem jest wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej – „ulgi termomodernizacyjnej”, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze” zachęcających do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dodatkowo Ustawa wprowadza nowe zwolnienie podatkowe w zakresie świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Pozostałe zagadnienia: Zmiana kolejnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z konwencją wielostronną

W dniu 23 listopada br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem projektu jest zmiana albo rezygnacja z regulacji prawnych, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub utrudniają codzienną działalność przedsiębiorców. Projekt przewiduje ponad 50 uproszczeń. Wśród nowych rozwiązań znajduje się m.in. skrócenie (ze 150 do 90 dni) terminu uprawniającego do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych, czy też podwyższenie limitu (z 1,2 mln do 2 mln euro) uprawniającego do statusu "małego podatnika".

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)