close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.12 - 17.12.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.12 - 17.12.2018

Jest 17 grudnia 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

CIT: Możliwość obniżenia stawek amortyzacji za nieprzedawnione lata podatkowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Ws 566/18) wydał wyrok, w którym uznał, że spółka ma prawo wstecznie obniżać stawki amortyzacji. W przedmiotowej sprawie podatnik rozważał obniżenie podatkowych stawek amortyzacyjnych za poprzednie lata z uwagi na wysokie straty podatkowe. Sąd zgodził się z podatnikiem, jednak zastrzegł, że takie działalnie musi uwzględniać okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz wymaga korekty deklaracji CIT.

VAT: Zwolnienie nie przysługuje tylko gdy możliwość zabudowy ma podstawowe znaczenie

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 1152/18), o terenie przeznaczonym pod zabudowę w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, który przewiduje zwolnienie z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy możliwość zabudowy ma dla terenu podstawowe, dominujące znaczenie. Z drugiej strony, możliwość zabudowy nie jest istotna w przypadku, gdy ma ona charakter uzupełniający w stosunku do podstawowego przeznaczenia terenu. W konsekwencji, nie można uznać, że tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone na utrzymanie zieleni stanowią tereny budowlane, nawet jeżeli istnieje możliwość zabudowania takiego terenu ciągiem pieszym czy elementami drobnej architektury.

Ochrona interesów podatnika: Wybór sposobu opodatkowania dochodów a sukcesja

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 grudnia br. (sygn. akt. II FSK 3561/16), wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT tj. podatkiem liniowym, jest prawem majątkowym, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Zdaniem Sądu, jest to bowiem prawo, które przysługiwało spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawcę powodowało konkretny skutek podatkowy w postaci zapłaty podatku liniowego, a nie według skali podatkowej. Również literalna wykładnia art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że wybór sposobu opodatkowania podlega sukcesji, skoro jest to prawo przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Pozostałe zagadnienia: Limit finansowania dłużnego

W wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygnatura akt I SA/Po 699/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że zgodnie z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT ograniczenie kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł. Skoro zatem przepis stanowi, że się nie stosuje, to nie można dokonywać takiej jego wykładni, która uzasadniałaby jednak jego stosowanie. Tym samym Sąd powtórzył stanowisko zaprezentowane ostatnio przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 listopada 2018 r. (sygnatura akt I SA/Wr 833/18).

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)