close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.12 - 10.12.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.12 - 10.12.2018

Jest 10 grudnia 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Rysunkowy statyw oświetlony reflektorem z niebieskim tłem

CIT: Odszkodowania za utracone lub zniszczone towary a koszty uzyskania przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 30 listopada 2018 r. (sygn. akt: II FSK 3420/16) wydał wyrok, w którym rozstrzygnął kwestię uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków na wypłatę odszkodowań za utracone lub zniszczone towary. W przedmiotowej sprawie podatnik zajmujący się przewozem towarów wskazał, że podczas przewozów zdarzają się szkody w przesyłkach spowodowane kradzieżą lub ubytkami w transporcie. NSA uznał, że w celu stwierdzenia, czy wypłacone odszkodowania można zaliczyć do kosztów podatkowych należy przede wszystkim każdorazowo sprawdzić czy szkoda nie powstała z winy podatnika oraz czy podatnik zachował należną staranność. W przedmiotowej sprawie kradzież towaru została uznana za zdarzenie nieprzewidywalne i niezawinione przez spółkę, wobec tego odszkodowanie za tę szkodę mogło stanowić koszty uzyskania przychodu.

VAT: Zużycie paliwa na cele osobiste pracowników a kasy rejestrujące

Zgodnie z wyrokiem NSA z 6 grudnia br. (sygn. akt. I FSK 1622/16), w świetle przepisów Rozporządzenia MF z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących spółka będzie zobowiązana ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej zużycie paliwa na cele osobiste pracowników spółki, w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych do realizacji zadań służbowych, co do których nie będzie można wykluczyć sporadycznego i okazjonalnego wykorzystania do celów prywatnych.

PIT: Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diet a PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 6 grudnia br. (sygn. akt. I SA/Kr 1054/18), pełne wyżywienie zapewnione podczas szkolenia jest wydatkiem ponoszonym przez pracodawcę w interesie pracownika i w ten sposób stanowi dla pracownika korzyść, ponieważ nie musi on w czasie podróży służbowych ponosić żadnych wydatków na wyżywienie. Ponadto pracownik odbywający podróż służbową w celach szkoleniowych w pełni dobrowolnie korzysta z wyżywienia zapewnionego i sfinansowanego przez pracodawcę. Tym samym zdaniem Sądu stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT.

Ochrona interesów podatnika: Centralny Rejestr Faktur od lipca 2019 r.

Jak wynika z projektu ustawy z 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, do ustawy o VAT wprowadzony zostanie nowy rozdział, który ureguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania pustych faktur i wyłudzeń karuzelowych. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem lipca 2019 r.

 

Pozostałe zagadnienia: Wydatki na zagraniczny podatek od nabycia nieruchomości zapłacony w ramach wymiany udziałów

W wyroku z dnia 4 grudnia br. (sygn. akt I SA/Gl 807/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że obowiązek podatkowy w niemieckim podatku z tytułu nabycia nieruchomości jest bezpośrednio związany z nabyciem udziałów niemieckiej spółki. W konsekwencji wydatek ten, jako bezpośrednio związany z przychodem powstałym przy transakcji zbycia tych udziałów, stanowi koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie zbycia tych udziałów.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)