close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.10 - 05.11.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.10 - 05.11.2018

Jest 5 listopada 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Animowany mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

PIT: Wydatek związany z odstąpieniem od warunkowej umowy sprzedaży udziałów nie stanowi KUP

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2517/18), wydatek poniesiony tytułem „odstępnego” w związku z odstąpieniem od warunkowej umowy sprzedaży udziałów nie stanowi kosztów odpłatnego zbycia udziałów. Jak zauważył NSA, oprócz bezpośredniego związku ze zbyciem, podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów odpłatnego zbycia udziałów, jest obligatoryjny względem zbycia charakter. Istotne jest zatem, czy zbywca udziałów jest zobowiązany ponieść określony koszt w związku z ich zbyciem i czy ten koszt jest ze zbyciem bezpośrednio związany. Skoro warunkiem koniecznym zawarcia umowy sprzedaży było jedynie uzyskanie zgody spółki, a nie zapłata odstępnego, wydatku tego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Cło i akcyza: Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych w podatku akcyzowym

Zgodnie z projektem rozporządzenia z 26 października 2018 r. Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego, określono nowe wzory zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R), potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania m.in. czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (AKC-Z). Formularze mają zostać dostosowane do zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

CIT: Wydatki ponoszone na spotkania z klientami a KUP

Jak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 31 października br. (sygn. akt. I SA/Gd 713/18), w przypadku podmiotu będącego autoryzowanym dealerem w zakresie sprzedaży samochodów, części, akcesoriów oraz serwisu, koszty związane z organizacją całodniowych szkoleń dla klientów, mających na celu poprawę techniki jazdy oraz wizyty w fabryce i muzeum aut, nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT. Powyższe koszty, należy zaliczyć do kosztów reprezentacyjnych, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT. Zdaniem Sądu, celem takich akcji jest bowiem wyłącznie tworzenie dobrego wizerunku firmy, jej działalności, w tym wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, a nie reklama danych modeli aut.

VAT: Skutki podatkowe w VAT odpłatnego zniesienia współwłasności

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 29 października br. (sygn. akt. I SA/Kr 917/18), odpłatne zniesienie współwłasności na gruncie ustawy VAT, co do zasady stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, która podlega opodatkowaniu VAT. Jednak w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że strony tej transakcji nie działały jako podatnicy VAT, lecz wykonywały jedynie swoje uprawnienia właścicielskie transakcja zniesienia współwłasności nieruchomości i otrzymana w jej ramach dopłata nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Pozostałe zagadnienia: Zwrot depozytu nieprawidłowego rzeczy w postaci świadczenia zastępczego

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 października br. (sygn. akt. II FSK 2519/18), otrzymanie zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w postaci świadczenia zastępczego, które przyjmie formę rzeczy innego gatunku niż pierwotnie wydane lub oznaczonych co do tożsamości, albo formę pieniężną, odpowiadające wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy określonej w zleceniu depozytowym nie spowoduje powstania przychodu. Zdaniem Sądu, wykonanie zobowiązania, w tym przez świadczenie zamienne, o jakim mowa w art. 453 Kodeksu cywilnego, jest formą jego zaspokojenia i co do zasady nie powoduje żadnego przysporzenia po stronie spełniającego świadczenie dłużnika.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)