close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.11 - 26.11.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.11 - 26.11.2018

Jest 26 listopada 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Rysunkowy statyw oświetlony reflektorem z niebieskim tłem

Ceny transferowe: Obowiązek sporządzenia dokumentacji TP dla zakładu

W dniu 14 listopada 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą dokumentacji TP dla zakładu zagranicznego. W odpowiedzi podkreślono, że w przypadku zakładów zagranicznych nie zostały przewidziane szczególne wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Oznacza to, że zakres tego obowiązku jest analogiczny, jak w przypadku innych podmiotów powiązanych. W szczególności, dokumentacja ta powinna zawierać analizę danych porównawczych (tzw. benchmark), jeśli przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 10 000 000 euro.

CIT: Minimalizacja strat a koszt uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 16 listopada 2018 r. (sygnatura akt II FSK 793/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że minimalizacja strat czy też działania w celu odwrócenia negatywnych skutków (w przedmiotowej sprawie było to odszkodowanie na rzecz zrzekającego się części roszczeń) mają wpływ na wysokość przychodu, a w konsekwencji mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

PIT: Zapewnienie pracownikowi nieodpłatnego noclegu a PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 23 listopada br. (sygn. akt. I SA/Po 530/18), zapewnienie pracownikowi nieodpłatnego noclegu w związku ze świadczeniem przez pracownika pracy w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania i siedziby spółki nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy. Zdaniem Sadu, ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy.

VAT: Usługi sprzedaży wejściówek do obiektów a VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 20 listopada br. (sygn. akt. I SA/Kr 1320/17), świadczone przez spółkę usługi sprzedaży poprzez aplikację wejściówek do obiektów sportowych (klubów) są usługami pośrednictwa. Odbiorcami usług pośrednictwa świadczonych przez spółkę są kluby. Zdaniem Sądu, w opisanych okolicznościach nie budzi wątpliwości, że jest to usługa świadczona na rzecz klubów, a nie na rzecz osób, które z usług tych klubów korzystają. Co prawda w umowach z klubami nie zostało określone wynagrodzenie, ale spółka uzyskuje marżę, która jest formą wynagrodzenia. W związku z tym nie można przyjąć, że spółka nabywa usługę którą świadczy klub, a później ją odsprzedaje.

Pozostałe zagadnienia: Pakiet uproszczeń dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym

W dniu 23 listopada br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem projektu jest zmiana albo rezygnacja z regulacji prawnych, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub utrudniają codzienną działalność przedsiębiorców. Projekt przewiduje ponad 50 uproszczeń. Wśród nowych rozwiązań znajduje się m.in. skrócenie (ze 150 do 90 dni) terminu uprawniającego do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych, czy też podwyższenie limitu (z 1,2 mln do 2 mln euro) uprawniającego do statusu "małego podatnika".

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)