close
Share with your friends

Zakaz handlu w niedzielę – jest projekt zmian | Natalia Niestrawska

Zakaz handlu w niedzielę – jest projekt zmian

W ubiegły wtorek, 20 listopada 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w 6 z 32 wyjątków od zakazu handlu.

Kontakt

Powiązane treści

Zakaz handlu w niedzielę – jest projekt zmian | Natalia Niestrawska

Projektodawcy uwzględnili częściowo postulaty NSZZ „Solidarność”. Głównym celem zmian jest ograniczenie funkcjonowania sklepów sieci „Żabka”, które powołują się na wyjątek dotyczący placówek pocztowych (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy). Zmiana tego przepisu, zgodnie z projektem, przewiduje ograniczenie wyjątku tylko do placówek, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych. Drugą ważną zmianą jest nowelizacja art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy, który to przepis dopuszcza handel w tzw. „wolne niedziele” w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Z tego przepisu ma zostać usunięty fragment o „wyrobach tytoniowych”. Zdaniem projektodawców zmiana ma uszczelnić stosowanie wyjątku, gdyż w ich ocenie zbyt wielu przedsiębiorców handluje wyrobami tytoniowymi tylko „przy okazji” handlu zupełnie innymi towarami. W tym miejscu należy przypomnieć, że 19 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy ma wypowiedzieć się w zakresie charakteru tego wyjątku (czy należy rozumieć go łącznie, czy też nie – o czym pisaliśmy tutaj: 19 grudnia 2018 r. decyzja Sądu Najwyższego dotycząca wyjątków od zakazu handlu w niedziele | Natalia Niestrawska).

Pozostałe zmiany mają charakter raczej kosmetyczny. Planowane jest zastąpienie sformułowania „sprzedaży ryb z burty” sformułowaniem „sprzedaży ryb ze statku rybackiego”. Zmiana ma umożliwić placówkom handlowym prowadzącym skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw i mleka surowego skup także rzepaku (dotychczas nie był on objęty wyjątkiem). Placówki handlujące maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn materiałów eksploatacyjnych, będą miały możliwość sprzedaży materiałów używanych w trakcie zwykłej pracy oraz narzędzi do wymiany części zamiennych. Zmiana polega na dostosowaniu przepisu do rzeczywistości, gdyż w praktyce placówki handlujące samymi maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do nich nie istnieją – zawsze prowadzą one sprzedaż także innych rodzajów towarów. Z tego też względu projektodawcy uznali za zasadne przeformułowanie wyjątku tak, aby odpowiadał faktycznej sytuacji na rynku maszyn rolniczych.

Nowelizacja ma na celu także uregulowanie kręgu osób, które mogą pomóc właścicielowi sklepu w trakcie jego funkcjonowania w niedzielę. Do tej pory właścicielowi sklepu mogła pomagać rodzina. Nie było to wprawdzie uregulowane wprost, ale taka interpretacja pojawiła się we wspólnym stanowisku Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodziło o członków najbliższej rodziny, niezatrudnionych na stałe u właściciela sklepu, którzy mogli „stanąć za ladą” w niedzielę. Zgodnie z założeniami nowelizacji, po jej wejściu w życie przedsiębiorca-właściciel będzie mógł otworzyć tylko jeden sklep, gdyż będzie musiał w nim osobiście przebywać. Pomóc mu będą mogły następujące osoby: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha lub ojczym. Osoby te nie mogą być nadto zatrudnione u przedsiębiorcy (w żadnej jego placówce). Ich pomoc ma być nieodpłatna i świadczona tylko w tej placówce, w której znajduje się przedsiębiorca. Tu pomocny będzie spodziewany wyrok Sądu Najwyższego.

Projekt trafił do sejmowych biur analiz, gdzie jest dalej procedowany. Zachowując typowe tempo legislacyjne, przed uchwaleniem ustawy powinniśmy jeszcze zdążyć poznać stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie zakresu rozumienia i kierunku interpretacji wyjątków od ustawy.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)