close
Share with your friends

19 grudnia 2018 r. decyzja Sądu Najwyższego dotycząca wyjątków od zakazu handlu w niedziele | Natalia Niestrawska

Decyzja SN dt. wyjątków od zakazu handlu w niedziele

W dniu 19 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy ma zająć się zagadnieniem prawnym, które dotyczy bezpośrednio wyjątków od zakazu handlu w niedziele „niehandlowe”, określonych w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018, poz. 305).

Powiązane treści

Półki sklepowe z produktami

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 6) tej ustawy zakaz wykonywania czynności związanych z handlem nie dotyczy placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. Ustawa nie precyzuje jednak, czy w takiej placówce musi mieć miejsce przeważająca sprzedaż wszystkich ww. artykułów łącznie, czy wystarczy przeważająca sprzedaż artykułów jednego rodzaju (np. samych kuponów gier losowych albo biletów miejskich). Obecnie ustawa mówi jedynie o „przeważającej działalności”, które to pojęcie nie zostało nigdzie sprecyzowane. Tym właśnie problemem zajmie się w przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy. Istnieje też możliwość, że SN wypowie się dodatkowo w zakresie innych wyjątków lub przynajmniej wskaże kierunek interpretacji przepisów.

Problem prawdopodobnie nie miałby miejsca, gdyby ustawa o ograniczeniu handlu nie została zmieniona w znacznym zakresie przez Sejm – w stosunku do jej pierwotnego brzmienia. Projekt obywatelski zakładał bowiem szereg obostrzeń, m.in. dopuszczenie handlu w niedziele w placówkach o maksymalnej powierzchni do 50 mkw, czy umożliwienie handlu asortymentem określonym w art. 6 ust. 1 pkt 6) ustawy, jeżeli jego sprzedaż przynosiła ponad połowę całości obrotu placówki. Obydwa obostrzenia nie zostały jednak finalnie uwzględnione.

Niezależnie, należy zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej będzie ona w najbliższym czasie nowelizowana. Do wniosków takich doszedł NSZZ „Solidarność” oraz sam rząd. „Solidarność” próbuje przeforsować poszerzenie zakazu handlu już od 22:00 w sobotę do 5:00 rano w poniedziałek. Z komentarzy przedstawicieli resortu pracy wynika, są mało przychylni takiemu rozwiązaniu. Sam resort pracy przymierza się do ograniczenia wyjątku placówek pocztowych oraz ograniczenia możliwości prowadzenia handlu przez członków rodzin właścicieli sklepów. Na chwilę obecną brak jest konkretnego projektu planowanych zmian.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)