close
Share with your friends

Tax Alert: Jak rozliczać koszty korzystania z samochodów osobowych w 2019 roku?

Koszta korzystania z samochodów osobowych w 2019

Aktualnie trwają prace nad zmianami w podatkach dochodowych, które mogą przyczynić się do znacznego ograniczenia możliwości rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi

Powiązane treści

Kontener obok napisu Tax Alert

W Sejmie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 września 2018 r.).

Jednym z istotnych obszarów zmian będą ograniczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów związane z nabywaniem i użytkowaniem samochodów osobowych.
 

Zwiększenie limitu odpisów amortyzacyjnych oraz składek na ubezpieczenie samochodu

Projekt zakłada zwiększenie do 150 tys. PLN kwoty wartości samochodu osobowego (225 tys. PLN w przypadku samochodów elektrycznych), do której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych oraz podwyższenie do tej samej wysokości kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Ograniczenie możliwości rozliczania w kosztach uzyskania przychodów opłat leasingowych, czynszu najmu lub dzierżawy w przypadku samochodów o wartości przekraczającej 150 tys. PLN (225 tys. PLN w przypadku samochodów elektrycznych)

Zgodnie z projektem nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. PLN (225 tys. PLN dla elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Obecnie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wskazanych wyżej wydatków nie jest limitowane.
 

Ograniczenie możliwości rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych

Podatnik będzie mógł ponadto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie 75 proc. wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych, czyli zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Termin wejścia w życie zmian

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2019 r.

Przepisy przejściowe

Projektowane zmiany będą miały zastosowanie do umów najmu, dzierżawy lub leasingu zawartych, zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r.

W świetle planowanych zmian już dziś warto rozważyć m.in. następujące kwestie:

  • czy warto planować zawarcie nowych umów leasingu, najmu lub dzierżawy jeszcze w 2018 roku;
  • jaka treść umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, zawieranej w 2018 r. pozwoli na zachowanie dotychczasowych zasad rozliczania kosztów;
  • jak w praktyce stosować poszczególne limity dotyczące korzystania z samochodów osobowych po 1 stycznia 2019 r.;
  • jaka forma użytkowania samochodu może być najbardziej opłacalna od 1 stycznia 2019 r. 

Prosimy o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na rozliczenia podatkowe związane z samochodami osobowymi w Państwa firmie.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)