close
Share with your friends
kłodka leżąca na laptopie

Wykaz rodzajów operacji przetwarzania | M. Wikarjak

Wykaz rodzajów operacji przetwarzania

Informacje ze świata RODO

Podłączone kable

Aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów.

24 sierpnia 2018 r. ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

Podstawą ww. publikacji jest art. 35 ust. 4 RODO. Ogłoszony przez PUODO wykaz zawiera 9 kategorii rodzajów przetwarzania dla których obowiązkowe będzie dokonanie oceny skutków dla ochrony danych wraz z przykładami operacji, w których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia i przykładami potencjalnych obszarów obejmujących te operacje. Do przykładowych operacji w zakresie profilowania i analizy behawioralnej należą ocena stylu życia przez zakłady ubezpieczeniowe albo w zakresie systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie - systemy monitorowania czasu pracy pracowników oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi (poczty elektronicznej, Internetu) przy nieświadomości pracowników. Ciekawym przykładem jest także objęcie zjawiska whistleblowingu w zakresie przetwarzania danych dotyczących osób, których ocena i świadczone im usługi są uzależnione od podmiotów lub osób, które dysponują uprawnieniami władczymi lub oceniającymi. Należy zaznaczyć, że udostępniony wykaz nie obejmuje czynności przetwarzania związanych z: 1. oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą lub 2. monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub 3. znaczącym wpływem na swobodny przepływ danych osobowych w Unii. Taki wykaz zostanie ogłoszony w komunikacie po wydaniu opinii przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wraz z wykazem dostępny jest pod linkiem:

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/

Magdalena Wikarjak
prawnik