close
Share with your friends

Raport: Property Lending Barometer 2018

Raport: Property Lending Barometer 2018

W pierwszej połowie 2018 r. wartość inwestycji w sektorze nieruchomości na europejskich rynkach wyniosła 110 mld euro i była mniejsza o 19% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to najniższy poziom od 2014 roku. Wbrew spadkowemu trendowi w Europie Zachodniej, wartość inwestycji nieruchomościowych w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie nieprzerwanie od 6 lat. Polska pozostaje liderem regionu i odpowiada za 58% inwestycji w rynek nieruchomości w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. wartość inwestycji nad Wisłą wyniosła 3,3 mld euro, co oznacza wzrost o 113% r/r.

Steven Baxted KPMG w Polsce

partner, audyt, szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Property Lending Barometer 2018

Raport pt. „Property Lending Barometer 2018” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 14 krajach Europy. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili podczas pogłębionych wywiadów swoje opinie na temat kluczowych kwestii związanych z kredytowaniem nieruchomości. Uwzględnione w badaniu kraje podzielono na dwie kategorie: gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz pozostałe europejskie gospodarki (Austria, Cypr, Holandia, Irlandia, Szwecja). Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2018 r.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)