close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.09 - 01.10.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.09 - 01.10.2018

Jest 1 października 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 24.09 - 01.10.2018

Ochrona interesów podatnika: Dla przedawnienia istotna jest data doręczenia decyzji

25 września 2018 r. NSA w sprawie o sygnaturze II FSK 2679/16 uwzględnił skargę kasacyjną podatnika w przedmiocie przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości. Sąd orzekł, że dla ustalenia czy skutek decyzji w postaci określenia zobowiązania podatkowego nastąpił przed upływem terminu przedawnienia, istotna jest data doręczenia decyzji, a nie data jej wydania. Tym samym, skład orzekający podzielił dotychczasową linię orzeczniczą, niemniej należy wskazać, że jeden z sędziów przedstawił zdanie odrębne.

CIT: Odsetki od pożyczki od wspólnika w związku z przekształceniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 20 września 2018 r. (sygnatura akt II FSK 2442/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że odsetki od pożyczki zaciągniętej na poprawę sytuacji finansowej spółki, pogorszonej w związku z koniecznością umorzenia za wynagrodzeniem udziałów jednego z jej wspólników nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. W ocenie Sądu pożyczka ta w rzeczywistości zaciągnięta została w celu wypłaty wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia jego udziałów.

PIT: Wartość ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych zawiera również koszty paliwa

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 września br. (sygn. II FSK 2430/16), przepis art. 12 ust. 2a ustawy PIT nie daje jakichkolwiek podstaw, by różnicować dla celów podatkowych, koszty które mogą być objęte ryczałtem, czyli np. ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy od tych, których ryczałt nie obejmuje, czyli paliwo. To wszystko zdaniem Sądu prowadzi do wniosku, że brzmienie art. 12 ust. 2a ustawy PIT w pełni uzasadnia wykładnię, że wartość przychodów z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnianie pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia. Jest to już kolejny w ostatnim czasie wyrok NSA w tym zakresie.

VAT: Deklarację można skorygować również przy sprzedaży paragonowej

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1753/16), istnieje możliwość skorygowania deklaracji VAT w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT w sprzedaży paragonowej. Przeszkody do dokonania korekty nie stanowi przy tym brak oryginału paragonu fiskalnego wydanego nabywcy. Jak wskazał NSA, przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie przewidują wprawdzie możliwości korekty w przypadku zawyżonej stawki VAT. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że nie jest to akt rangi ustawowej, a ustawa o VAT określa co stanowi podstawę opodatkowania, jak również stawki VAT, w tym przypadku nie można odmówić podatnikowi prawa do korekty.

Pozostałe zagadnienia: Uproszczenia dla firm w prawie podatkowym

W ubiegłym tygodniu do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakłada się wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze założenia projektu, który przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to status "małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro), możliwość wliczenia w koszt uzyskania przychodu wartości pracy małżonka czy też prawo do jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)