close
Share with your friends

Planowane obostrzenia w zakresie interpretacji indywidualnych | A. Owsińska

Planowane obostrzenia interpretacji indywidualnych

2018-10-15

Papiery na których lezy kalkulator, laptop i portfel

W ramach rządowego Programu 3xP Rząd w bardzo szybkim tempie proceduje zmiany w podatkach dochodowych oraz Ordynacji Podatkowej

Wśród planowanych zmian znajdują się nowe zasady dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych wprowadzające m.in. ograniczenia w wydawaniu interpretacji oraz ich mocy ochronnej

Rządowy Program 3xP, a więc przejrzysty, prosty i przyjazny system podatkowy dla podatników budzi wiele emocji wśród jego adresatów. Zmiany procedowane w błyskawicznym tempie, na podstawie projektów ustaw, które liczą łącznie ponad 200 stron najprawdopodobniej wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Ograniczenie zakresu przedmiotowego interpretacji

Zgodnie z projektem, od daty wejścia w życie procedowanej zmiany, wniosek o interpretację indywidualną nie będzie mógł dotyczyć przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (a więc przepisów: generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, małych klauzul antyabuzywnych, środków ograniczających korzyści z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”), które odnoszą się do nadużycia prawa, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego). Jest to kolejna zmiana, mająca na celu ograniczenie dostępu do interpretacji indywidualnych. Obecnie, dla odmowy wydania wniosku o interpretację wystarczy samo przypuszczenie organu, że stan faktyczny wniosku może być przedmiotem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, o czym informowaliśmy już Państwa na naszym blogu [LINK ]

Zgodnie z projektem, organ będzie mógł odmówić wydania interpretacji indywidualnej także wtedy, gdy uzna, że jeden z elementów zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego, będącego przedmiotem wniosku, stanowi czynność lub element czynności, która mogła: 

  • być dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej w rozumieniu przepisów generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, 
  • być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających korzyści z UPO
  • stanowić nadużycie prawa w rozumieniu ustawy o VAT.

Tym samym, zakres przedmiotowy sytuacji, w których organ odmówi wydania interpretacji został rozszerzony o środki ograniczające korzyści z UPO.
 

Możliwa odmowa wydania interpretacji

Kolejną planowaną zmianą, jest odmowa udzielenia interpretacji indywidualnej w przypadku wpłynięcia do organu kilku wniosków, zawierających fragmenty większego obrazu stanu faktycznego, gdzie planowana czynność jako całość, ma na celu uniknięcie opodatkowania lub nadużycie prawa. Niniejsza zmiana jest odpowiedzią na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych.

Na postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej z wyżej wskazanych przyczyn podatnikom będzie przysługiwać zażalenie.
 

Co z wydanymi dotychczas interpretacjami?

Wiele kontrowersji budzi również kwestia interpretacji indywidualnych, które zostały wydane przed dniem 1 stycznia 2019, a dotyczyły zagadnień, które mogły być uznane za niepodlegające wydaniu interpretacji według projektowanego stanu prawnego.

Zgodnie z projektem, wszystkie interpretacje indywidualne dotyczące przepisów antyabuzywnych w kontekście treści ekonomicznej transakcji, stracą swoją moc ochronną w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Nowy stan prawny znajdzie również zastosowanie do interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych i utrwalonej praktyki interpretacyjnej wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego (opisu zdarzenia przyszłego) wystąpiła po dniu 1 stycznia 2019 r.

Niepokój budzi w szczególności uchylenie mocy ochronnej utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Narzędzie to wprowadzone zostało przecież właśnie w celu zwiększenia zaufania podatników do organów skarbowych, umożliwiając tym pierwszym uzyskanie zabezpieczenia interesów podatkowych bazując na indywidualnych interpretacjach adresowanych do innych podatników. Utrata mocy wiążącej utrwalonej praktyki interpretacyjnej może zatem być podstawą do kwestionowania racjonalności działania organów skarbowych skoro nawet ta utrwalona praktyka interpretacyjna może być uznana za niewiążącą.

Praktyczne konsekwencje wynikające z planowanych zmian, to konieczność analizy otrzymanych interpretacji indywidualnych, w tym wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, pod kątem ewentualnego wyłączenia mocy ochronnej interpretacji. Szczególną uwagę trzeba będzie poświęcić interpretacjom, które dotyczyły działań restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych, jako potencjalnie „zagrożonych”. Kolejną konsekwencją będzie utrudnione składanie kilku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, składających się na spójny stan faktyczny, z uwagi na ewentualne uchylenie interpretacji przez szefa KAS. Innymi słowy, choć droga do składania wniosków nie zostanie wyłączona, wnioski o interpretacje, będą musiały podlegać wnikliwszej analizie, aby wykluczyć ewentualną negatywną odpowiedź organów.
 

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane treści