close
Share with your friends

Zmiany w oskładkowaniu małej jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 | Natalia Niestrawska

Zmiany w oskładkowaniu 1-os działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące oskładkowania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowelizacja ma jednak charakter wybiórczy – dotyczy bowiem przedsiębiorców osiągających dochód poniżej określonego w ustawie poziomu i jest ograniczona czasowo.

Kontakt

Powiązane treści

Biznesman przy biurku z dokumentem

JAK JEST?

Obecnie, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych pakietem nowelizacji, tzw. Konstytucji dla Biznesu, w zakresie prowadzonej działalności nowi przedsiębiorcy, przez pierwsze 6 miesięcy odprowadzają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (mogą z tego obowiązku zrezygnować) – w 2018 r. jest to kwota 319,94 zł. Przez następne 24 miesiące podlegają oni obowiązkowi płacenia tzw. „małego zusu” w kwocie odpowiadającej preferencyjnej podstawie obliczanej jako 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ona 630,00 zł – 2100 zł x 30%). Po upływie tego okresu podlegają oni obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie w normalnej wysokości, tj. 843,45 zł miesięcznie - jeśli opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe albo 778,14 zł – jeżeli nie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w ww. kwocie 319,94 zł. Łącznie, obciążenie przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż 2 lata wynosi już prawie 1200 zł. Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na niewielką skalę stanowi to stosunkowo duże obciążenie, które może z czasem stać się powodem rezygnacji z działalności lub przejście do tzw. „szarej strefy” – na które to czynniki wskazał rząd w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

JAK BĘDZIE?

1. Kto?

Nowelizacja będzie dotyczyła tych przedsiębiorców, których roczny przychód w roku poprzednim, w którym będą opłacane składki, nie przekroczył kwoty 63000 zł (30-krotności minimalnego wynagrodzenia z grudnia tego poprzedniego roku– 30 x 2100 zł). Z ulgi będą mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie (niezatrudniający pracowników). W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez część roku, ww. limit przychodu będzie ulegał proporcjonalnemu zmniejszeniu, według następującego wzoru:

Wzór w zmienionym oskładkowaniu

Nie będą mogli skorzystać z nowych uprawnień m.in. wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, twórcy i artyści, osoby, które prowadzą działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego były zatrudnione w roku kalendarzowym przed podjęciem działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym oraz osoby, które prowadziły działalność w poprzednim roku kalendarzowym krócej, niż przez 60 dni. Wyżej opisane wyjątki mają zapobiegać przenoszeniu działalności oraz optymalizacji związanej z opłacaniem składek.

2. Jak długo?

Przedsiębiorcy spełniający warunki wskazane wyżej będą mogli ustalać najniższą podstawę wymiaru składek maksymalnie przez okres 36 miesięcy kalendarzowych (3 lata) w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności (5 lat).

3. Jak liczyć?

Najpierw należy ustalić wysokość przeciętnego miesięcznego przychodu za poprzedni rok według następującego wzoru:

Wysokość rocznego przychodu w poprzednim roku

Otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez współczynnik ogłaszany na dany rok kalendarzowy w „Monitorze Polskim”.

Uwaga: najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu roku kalendarzowego za który mają być opłacane składki oraz nie może być wyższa niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego celem ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
 

4. Jakie obowiązki?

Każdy ubezpieczony, który będzie opłacał składki od najniższej podstawy, celem skorzystania z ulgi będzie musiał złożyć deklarację rozliczeniową za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności w każdym kolejnym roku, w którym ustala najniższą podstawę wymiaru składek.

Uwaga: ubezpieczony, który zrezygnuje z omawianej ulgi, za miesiąc, w którym zrezygnował oraz pozostałe do końca roku, będzie musiał opłacać składki w oparciu o podstawę nie niższą niż 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)