close
Share with your friends

TP Alert: Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Formularze CIT-TP i PIT-TP już na stronie MF

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym, opublikowane zostały interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP.

Powiązane treści

Droga świetlna obok napisu "Transfer Pricing Alert"

W dniu 4 września br. na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów zostały opublikowane interaktywne wersje formularzy CIT-TP oraz PIT-TP dotyczące złożenia uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi:

W wydanym komunikacie Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż nowe formularze interaktywne pozwalają na złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla podatnika.

Przypomnijmy, iż począwszy od 1 stycznia 2017 r. do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP obowiązani są podatnicy, którzy dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, a jednocześnie wartość przychodów lub kosztów tych podatników w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyła w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR (taki sam obowiązek spoczywa na podatnikach zawierających transakcje, w wyniku których zapłata przekazywana jest do kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową).

Podmioty zobligowane do złożenia uproszonego sprawozdania obowiązane są m.in. do zaraportowania w formularzu informacji na temat transakcji lub innych zdarzeń dotyczących towarów i usług, w tym usług produkcyjnych, dystrybucyjnych, badawczo-rozwojowych, najmu i leasingu oraz usług wewnątrzgrupowych (w szczególności opłat za zarządzanie i usług księgowych, prawnych, IT, HR).

Wypełniony formularz można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu  e-Deklaracje z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Możliwe jest także złożenie starszego formularza CIT-TP/PIT-TP w formie papierowej. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie formularzy CIT-TP/PIT-TP obowiązujących odpowiednio od dnia 23 i 24 czerwca 2017 r., a ponadto zgodnie z treścią komunikatu wydanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 4 września br., wiąże się to z koniecznością złożenia korekty deklaracji CIT/PIT. Jednakże z wyjaśnień Ministerstwa wynika, że stare formularze mogą być składane tylko do 30 września br.

Przypomnijmy również, iż pierwotnie podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi miały złożyć uproszczone sprawozdanie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jednak resort finansów wyszedł naprzeciw oczekiwaniom podatników i wydłużył termin do końca dziewiątego miesiąca.
W przypadku wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)