close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 | Notional Interest deduction | Marcin Rudnicki

Notional Interest deduction | Marcin Rudnicki

Swoistym novum w ramach zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów jest zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.

Marcin Rudnicki KPMG w Polsce

partner, dział doradztwa podatkowego, Lider Zespołu Podatków Międzynarodowych

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Wydaje się, że jest to odpowiedź na uregulowania premiujące finansowanie kapitałem dłużnym, gdzie obecnie podatnicy mogą co do zasady zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nowe rozwiązanie równoważy atrakcyjność podatkową obu źródeł finansowania. Stanowi swoistą „zachętę podatkową” do pozostawiania zysków w spółkach.

Według proponowanych zmian, do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć hipotetyczne koszty pozyskania kapitału, mimo że nie zostaną one w rzeczywistości poniesione. Warunkiem jest, aby źródłem faktycznego finansowania danej spółki były dopłaty wniesione przez jej wspólników lub zatrzymane zyski.

Projektowane rozwiązanie ma zatem promować tworzenie swoistych „kapitałów samofinansowania” powstałych z wspólników i zysków zatrzymanych.

Projekt przepisów zawiera wzór na obliczenie hipotetycznych odsetek, opierający się na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Tak obliczone odsetki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do wysokości dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Co istotne, proponowane udogodnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

Nowe zasady mają obowiązywać od 2020-ego roku. Obejmą one jednak już dopłaty wniesione i zyski zatrzymane z roku 2019-ego. Warto podkreślić, że podobne rozwiązania obowiązują już m.in. w Belgii, Portugalii, we Włoszech czy na Malcie. Po angielsku określane one są jako notional interest deduction.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)