close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 – najnowsze propozycje Ministerstwa Finansów

Podatkowe rewolucje 2019 – propozycje MF

Eksperci KPMG prezentują planowane zmiany MF w podatkach na 2019 rok, m.in. w zakresie CIT, PIT i Ordynacji Podatkowej

Podatkowe rewolucje – eksperci KPMG prezentują planowane zmiany MF w podatkach na 2019

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy obejmują zmiany zarówno korzystne dla podatników, takie jak np. wprowadzenie do ustawy o CIT preferencji dla dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box) czy zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (tzw. notional intrest deduction), jak i uszczelniające system podatkowy, takie jak zmiany w ogólnej klauzuli dotyczącej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (GAAR), zmiany w zasadach poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych przez płatników czy wprowadzenie opodatkowania niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej czy stałego zakładu do innego państwa (tzw. exit tax).

Zgodnie z zamierzeniem Ministerstwa Finansów planowe przepisy w większości miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Projekt będzie poddany jeszcze konsultacjom społecznym i jego brzmienie może ulec zmianie na etapie dalszych prac legislacyjnych. Nasi eksperci już teraz omawiają dla Państwa wybrane zmiany zwracając w szczególności uwagę na konsekwencje, jakie mogą mieć dla podatników.
 

Bądź z nami w kontakcie