close
Share with your friends

Podatkowe rewolucje 2019 | Exit tax | Sabina Sampławska

Podatkowe rewolucje 2019 | Exit tax | Sabina Sampławska

Jedną z najważniejszych zmian, które miałyby wejść w życie od następnego roku jest wprowadzenie zapowiadanego przez Ministerstwo Finansów podatku „Exit tax” – inaczej „podatku od wyjścia” czy też „podatku od wyprowadzki”.

Sabina Sampławska KPMG w Polsce

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef sektora Life Sciences

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

„Exit tax” jest konstrukcją prawną znaną i stosowaną powszechnie od lat w innych jurysdykcjach podatkowych, w tym w krajach Unii Europejskiej (przykładowo w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, czy we Włoszech). Wprowadzenie tego podatku do polskich przepisów ma na celu dostosowanie krajowych regulacji do unijnej Dyrektywy „ATAD”, przy czym polski ustawodawca zaproponował objęcie tym podatkiem szerszego grona podatników – czyli nie tylko osób prawnych, ale również osób fizycznych.

Istotą podatku „Exit tax” jest opodatkowanie potencjalnych zysków w przypadku przeniesienia rezydencji lub aktywów za granicę, nawet jeśli te potencjalne zyski nie zostaną zrealizowane. W szczególności mówimy tu o : 

  • Przeniesieniu składników majątku (w tym przedsiębiorstwa lub jego części), o ile składnik ten zostaje własnością tego samego podmiotu
  • przeniesieniu rezydencji podatkowej lub 
  • przeniesieniu stałego zakładu. 

Chodzi zatem o takie przypadki utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały wypracowane w okresie, w którym dany podatnik podlegał Polskiej jurysdykcji podatkowej. Podatek Exit tax nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez Polskę prawa do opodatkowania dochodu potencjalnie wygenerowanego przed takim przeniesieniem.

Exit tax co do zasady ma obejmować niezrealizowane zyski kapitałowe, ale przedmiotem opodatkowania mogą być też udzielone zwolnienia podatkowe, zawieszone płatności podatku, przenoszenie aktywów pomiędzy podatnikiem a jego zakładem w innym państwie oraz tzw. ciche rezerwy.

W przypadku podatników podatku dochodowegO od osób prawnych stawka podatku ma wynosić 19% podstawy opodatkowania.

Co istotne, podatek ma być naliczany Nnie od całej wartości rynkowej składnika majątku, a jedynie od nadwyżki nad wartością podatkową, czyli zdefiniowaną w projekcie ustawy kwotą, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika jako koszt uzyskania przychodu gdyby składnik ten został przez niego zbyty.

Na przedstawione w projekcie regulacje dotyczące „Exit tax” podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę w przypadku planowanych transakcji międzynarodowych, w tym przykładowo – co nieoczywiste – przy połączeniach transgranicznych.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)