close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.09 - 17.09.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.09 - 17.09.2018

Jest 17 września 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.09 - 17.09.2018

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

• PIT: Honorarium za pracę twórczą w oparciu o czas pracy nie wyklucza możliwości stosowania 50% KUP
• CIT: Stosowanie art. 15e ustawy o CIT do usług niematerialnych świadczonych pomiędzy podmiotami transparentnymi podatkowo
• Ceny transferowe: Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
• Ochrona interesów podatnika: Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do dalszych prac sejmowych
• Pozostałe zagadnienia: Dokumentowanie wydatków poniesionych na zakup kryptowalut
 

PIT: Honorarium za pracę twórczą w oparciu o czas pracy nie wyklucza możliwości stosowania 50% KUP

W dniu 12 września 2018 r. WSA w Warszawie wydał dwa wyroki, które uchyliły negatywne dla podatników interpretacje (sygn. III SA/Wa 3773/17, III SA/Wa 3441/17). Sąd nie podziela bowiem podejścia organu interpretacyjnego, którego zdaniem ustalenie honorarium za pracę twórczą w oparciu o czas pracy wyklucza możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem sądu, sposób określenia honorarium za przeniesienie przez pracownika praw autorskich podlega zasadzie swobody umów.

CIT: Stosowanie art. 15e ustawy o CIT do usług niematerialnych świadczonych pomiędzy podmiotami transparentnymi podatkowo

W wyroku z dnia 13 września 2018 r. (sygnatura akt I SA/Kr 734/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że w sytuacji gdy w strukturze powiązań, fundusz inwestycyjny zamknięty jest jedynym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a pozostałe podmioty są transparentne podatkowo (np. są spółkami komandytowymi) to, zgodnie z art. 15e ust. 6, właśnie funduszowi zostaną przypisane koszty usług niematerialnych świadczonych pomiędzy tymi podmiotami i w konsekwencji fundusz będzie objęty regulacjami art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Ceny transferowe: Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym, opublikowane zostały interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP dotyczące złożenia uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi. W wydanym komunikacie Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż nowe formularze interaktywne pozwalają na złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla podatnika. Od 1 stycznia 2017 r. do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP obowiązani są podatnicy, którzy dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, a jednocześnie wartość przychodów lub kosztów tych podatników w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyła w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR .

Więcej na ten temat w TP Alert KPMG pt. „Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów”
 

Ochrona interesów podatnika: Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do dalszych prac sejmowych

W dniu 13 września br. w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za odrzuceniem projektu było 156 posłów, przeciw 255, dwóch się wstrzymało. Dokument trafił do komisji finansów. Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przygotowało Ministerstwo Finansów. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy już od 1 lipca 2019 r.

Pozostałe zagadnienia: Dokumentowanie wydatków poniesionych na zakup kryptowalut

11 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 464/18) wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w zakresie dokumentowania wydatków poniesionych na zakup kryptowalut. WSA nie podzielił stanowiska organów skarbowych i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W ocenie organu zestawienie transakcji wygenerowane przez podatnika, nie jest dowodem księgowym dającym prawo do rozpoznania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. WSA w Gliwicach orzekł, że taka interpretacja narusza hierarchię źródeł prawa oraz należy uwzględnić specyfikę obrotu kryptowalutami.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)