close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.09 - 10.09.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.09 - 10.09.2018

Jest 10 września 2018 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie w blasku reflektora

Ochrona interesów podatnika: Druga opinia zabezpieczająca wydana

27 sierpnia 2018 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą w sprawie strat na sprzedaży obligacji (sygn. DKP4.8011.6.2017). Jest to dopiero druga od ponad dwóch lat czyli od czasu wprowadzenia przepisów opinia zabezpieczająca. Szef KAS potwierdził w wydanej opinii, że sprzedaż obligacji, której celem była restrukturyzacja zadłużenia, nie była sztuczna i nie została dokonana „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”, mimo że pytający odniósł korzyść podatkową. Jednak takie same korzyści podatkowe byłyby związane z alternatywnym wariantem działań restrukturyzacyjnych rozważanych przez bank. Do takiej transakcji nie ma więc zastosowania ogólna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR).
 

CIT: Wydatki ponoszone przez agencję pracy tymczasowej a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 501/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że wydatki ponoszone przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w CIT. Nie jest przy tym konieczne ewidencjonowanie osób faktycznie korzystających z lokali, wystarczy aby było wiadome, na rzecz którego konkretnie zakładu pracy osoby te będą wykonywać zlecenie.

Ulgi i dotacje: Nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu nowych inwestycji

W dniu 5 września br. weszło w życie nowe rozporządzenie w zakresie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Obecnie możliwe jest uzyskanie zwolnienia podatkowego na terenie całego kraju, a nie tylko w miejscach objętych statusem SSE. W efekcie zlikwidowano ograniczenia terytorialne dla lokalizacji inwestycji. Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

VAT: Wydatki na samochody demonstracyjne a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 września br. (sygn. akt. I FSK 1543/16), wykorzystanie w jakimś odcinku czasowym samochodu do demonstracji powoduje niemożność uznania, że służył on wyłącznie do odsprzedaży. Zdaniem Sądu, sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu do jazd próbnych i dopiero po zakończeniu tej funkcji jego sprzedaż, wyklucza uznanie, że pojazd ten został użyty wyłącznie do odsprzedaży. Zatem w świetle prezentowanego wyroku nie można uznać samochodów demonstracyjnych za pojazdy przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, o której mowa w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy VAT.

Pozostałe zagadnienia: Zwrot majątku rzeczowego w ramach likwidacji spółki

30 sierpnia 2018 r. NSA (w sprawie o sygn. II FSK 2353/16) orzekł, że art. 14 a ustawy o CIT nie ma zastosowania do zwrotu majątku rzeczowego w związku z likwidacją spółki. Art. 14 a dotyczy innej sytuacji tj. wykonania świadczenia niepieniężnego w miejsce pieniężnego (tzw. datio in solutum). NSA wskazał, że wziął pod uwagę zarówno wykładnię literalną jak i systemową. Ponadto, Sąd uznał, że gdyby spółka była zobowiązana opodatkować zwrot rzeczy na rzecz wspólników w związku z jej likwidacją, to doszłoby do podwójnego opodatkowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)