close
Share with your friends

IGI Alert: „Innovation Box” – domknięcie łańcucha zachęt działalności rozwojowej

Domknięcie łańcucha zachęt działalności rozwojowej

Planowany do wprowadzenia od 2019 roku Innovation Box wraz z dostępnymi już zachętami umożliwią przedsiębiorcom otrzymanie wsparcia finansowego na cały łańcuch innowacji: od pomysłu do komercjalizacji.

Powiązane treści

Nagłówek "Innovation, Grants & Incentives Alert" obok żarówek
Mniejsze opodatkowanie innowacyjnych produktów

Aktualnie dla przedsiębiorców dostępnych jest kilka instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces od tworzenia w przedsiębiorstwach kompetencji B+R, poprzez aktywne podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i opracowywania innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej wypracowanych w tym procesie nowych produktów, procesów lub usług.

Zaproponowaną zachętę, nazwaną „Innovation Box”, należy traktować jako komplementarny element i „zamknięcie” tegoż łańcucha, której celem jest wspieranie przedsiębiorców rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy, technologie, umożliwiając im czerpanie dodatkowych rzeczywistych korzyści podatkowych z tytułu realizowania działalności B+R oraz komercjalizowania jej wyników.
 

System wspierania innowacji - "Inno-Chain"

System wspierania innowacji - "Inno-Chain"

„Innovation Box”

Zgodnie z przedstawionym projektem przepisów, ulga podatkowa „Innovation Box” umożliwi zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatku dochodowego w dochodach generowanych przez prawa własności intelektualnej, przy czym im większy będzie poziom zaangażowania przedsiębiorcy w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R dotyczącą tego prawa własności intelektualnej) tym większa będzie potencjalna do osiągnięcia korzyść podatkowa.
 


 

Potencjalna korzyść z tytułu ulgi podatkowej na B+R oraz Innovation Box

Poglądowa kalkulacja korzyści za 2019 rok dla podatnika, który samodzielnie i w całości opracował chroniony produkt oraz uzyskuje wyłącznie dochody kwalifikowane do Innovation Box:

  Bez ulgi podatkowej na B+R i Innovation Box Ulga podatkowa na B+R, ale bez Innovation Box Ulga podatkowa na B+R oraz Innovation Box
Koszty kwalifikowane B+R 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Podstawa opodatkowania 20 000 000 20 000 000  20 000 000 
Odliczenie z tytułu ulgi podatkowej na B+R - 10 000 000 10 000 000 
Podstawa opodatkowania po odliczeniu 20 000 000 10 000 000 10 000 000 
Stawka podatku CIT 19% 19% 5%
Wartość podatku 3 800 000 1 900 000 500 000
Korzyść - 1 900 000 3 300 000

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z Grupy Innowacji, Ulg i Dotacji pomogą zidentyfikować zakres i istotę działalności innowacyjnej, zakwalifikować do niej odpowiednie koszty i przygotować dokumentację pozwalającą na skorzystanie w efektywny sposób z dostępnych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w firmie.

Jako część KPMG R&D Incentives Network posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z wykorzystaniem IP Box oraz innych form wsparcia innowacyjności na całym świecie:

  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł na każdym etapie łańcucha tworzenia innowacji;
  • przeprowadzimy analizę „track and trace”: identyfikacja i śledzenie kosztów działalności innowacyjnej kwalifikującej się do Innovation Box oraz innych źródeł wsparcia;
  • dokonamy kalkulacji dochodu na potrzeby wykorzystania Innovation Box;
  • przygotujemy dokumentację na potrzeby ubiegania się oraz późniejszej kontroli otrzymanego wsparcia;
  • doradzimy jak ukształtować działalność innowacyjną w przedsiębiorstwie celem pełnego wykorzystania dostępnego łańcucha wspierania innowacji.

 

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)