close
Share with your friends

Frontiers in tax - Wrzesień 2018

Frontiers in tax - Wrzesień 2018

Najnowszy numer Frontiers in tax został poświęcony wybranym zmianom, które z perspektywy praktyki obrotu gospodarczego, wydają się szczególnie istotne. Autorzy prezentują m.in. kategorie usług objętych limitem, o którym mowa w art. 15e ustawy CIT, wielostronną konwencję podatkową MLI, która jest nowym narzędziem do walki z unikaniem opodatkowania, czy też źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powiązane treści

Frontiers in tax. Polish Edition - Wrzesień 2018

W numerze:

  • Wstęp – Piotr Żurowski
  • Kategorie usług objętych limitem, o którym mowa w art. 15e ustawy CIT – Agnieszka Paszcza, Katarzyna Sujka
  • Refaktury usług a art. 15e ustawy CIT – Renata Kupczyńska, Katarzyna Pawłowska
  • Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi pośrednictwa – Michał Orzoł, Agata Romała
  • Wielostronna konwencja podatkowa MLI nowym narzędziem do walki z unikaniem opodatkowania – Renata Kupczyńska, Marcin Wawrzynowicz, Fabian Bujak
  • Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych – Wojciech Kotłowski, Radosław Kowaleczko, Tomasz Adam
     

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)