close
Share with your friends

Raport: Key Employer Challenges – jak firmy zarządzają doświadczeniami pracowników?

Key Employer Challenges

Najczęściej wskazywanym celem, na którym planują skoncentrować się przedsiębiorcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest utrzymaniu pracowników (57% wskazań). Co druga prywatna firma zamierza rekrutować nowych oraz wzmocnić inicjatywy nakierowane na zaangażowanie obecnych pracowników. Czynnik ludzki jest nadal najtrudniejszym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Firmy zmagają się z rosnącym zjawiskiem niekontrolowanych odejść pracowników fizycznych/produkcyjnych.

Jan Karasek KPMG w Polsce

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Key Employer Challenges – jak firmy zarządzają doświadczeniami pracowników?

Raport KPMG w Polsce pt. „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w terminie 8-27 czerwca 2018 r. roku metodą CATI (ang. computer-assisted telephone interviewing) na próbie 150 osób odpowiedzialnych za obszar zarządzania kapitałem ludzkim lub członków kadry zarządzającej firm działających na terenie Polski. Badanie zostało wykonane przez firmę Norstat na zalecenie KPMG w Polsce. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele kilkunastu branż. Zagadnienia badawcze obejmowały między innymi praktyki przedsiębiorstw pod kątem tworzenia doświadczenia pracownika (ang. employee experience) w pięciu filarach. Obejmowały one praktyki organizacji w obszarze utrzymywanych, planowanych lub modyfikowanych działań związanych z funkcjonowaniem kapitału ludzkiego, rozwoju i oceny, narzędzi wynagradzania, środowiska pracy i kultury organizacyjnej.

 

pdf Pobierz pdf (2.9 MB)

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)