close
Share with your friends

Raport: Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize

Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize

Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian – mniej niż jedna trzecia respondentów badania stwierdziła, że jest dopiero na etapie wdrażania kluczowych innowacji.

Rafał Wiza KPMG w Polsce

partner, Deal Advisory, Private Equity

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize

Raport KPMG International pt. „Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize” koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach alternatywnego sektora inwestycyjnego najbardziej podatnych na cyfryzację – funduszy hedgingowych i funduszy private equity. Raport zawiera wskazówki dla liderów biznesu dotyczące sposobu w jaki ich firmy mogą przyspieszyć tempo innowacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)