Digital Economy - News Blog | KPMG | PL
close
Share with your friends

Digital Economy - News Blog

Digital Economy - News Blog

Aktualności na temat gospodarki cyfrowej prezentowane przez naszych ekspertów.

Aktualności na temat gospodarki cyfrowej prezentowane przez naszych ekspertów.

31 października 2018 r.

Podatek od usług cyfrowych w Hiszpanii od 2019 r. | Iwona Krzemińska

23 października 2018 r. hiszpański rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek pośredni tj. podatek od usług cyfrowych. Jeżeli uda się zakończyć proces legislacyjny w tym roku, to podatek ten będzie obowiązywał od 2019 r.

>Więcej

30 października 2018 r.

Wielka Brytania przyśpiesza prace nad podatkiem cyfrowym | Patryk Wołczyński

29 października 2018 r. Minister Finansów Wielkiej Brytanii, Philip Hammond zapowiedział. że od kwietnia 2020 r. Wielka Brytania wprowadzi nowy podatek od usług cyfrowych. Tym samym Wielka Brytania dołącza do grupy państw, takich jak Węgry, Włochy czy Hiszpania, które chcą opodatkować przedsiębiorstwa cyfrowe lokalnie, nie czekając na zakończenie prac na szczeblu unijnym czy inicjatywę OECD.

>Więcej

29 października 2018 r.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. – zmiany w CIT | Mateusz Nurzyński

W dniu 26 października 2018 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT, PIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw został przyjęty przez Senat. Projektowana nowelizacja wprowadza m.in. kompleksowe regulacje w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z obrotu kryptowalutami.

>Więcej

24 października 2018 r.

Zwolnienie z CIT dla alternatywnych spółek inwestycyjnych | Iwona Krzemińska

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy realizującej pakiet ułatwień dla MŚP. Jednym z założeń projektu jest zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od dochodów ze zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki (tzw. participation exemption). Zatem zwolnienie to nie obejmie inwestycji portfelowych.

>Więcej

24 października 2018 r.

Podatek cyfrowy we Włoszech od 2019 r. | Iwona Krzemińska

Niezależnie od faktu, że na szczeblu Unii Europejskiej trwają już prace nad wprowadzeniem podatku od usług cyfrowych, państwa członkowskie nie zaniechały prac nad krajowymi środkami w analogicznym zakresie. Włochy od 2019 r. wprowadzają nowy podatek obrotowy.

>Więcej

23 października 2018 r. 

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej w ramach wzmocnionej współpracy | Rafał Fudali

Podatek od usług cyfrowych ma być rozwiązaniem tymczasowym w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej. Zasady funkcjonowania tego podatku przedstawione są w projekcie Dyrektywy przedstawionym w marcu 2018 r., która ma na celu opodatkowanie przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS).

> Więcej

12 października 2018 r.

Ulga dla kulturowych gier wideo – projekt ustawy | Patryk Wołczyński

W czwartek 11 października 2018 r. na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw.

>Więcej

8 października 2018 r.

Projekty zmian w zakresie opodatkowania transakcji na kryptowalutach – konsekwencje na gruncie PIT | Leszek Marciniak

Z początkiem października (po pierwszym czytaniu) Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z bardziej znaczących zmian jest bezpośrednie uregulowanie kwestii opodatkowania transakcji na walutach wirtualnych (kryptowalutach).

>Więcej

4 października 2018 r.

Zrównanie stawek VAT na publikacje w formie papierowej i elektronicznej | R. Fudali

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN, które miało miejsce 2 października 2018 r., przyjęto tekst Dyrektywy zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek VAT stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyrektywa przewiduje możliwość zrównania publikacji wydawanych papierowo i elektronicznie w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT.

> Więcej

14 września 2018 r. 

Dokumentowanie wydatków poniesionych na zakup kryptowalut – kolejny korzystny wyrok | Iwona Krzemińska

W dniu 11 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w zakresie dokumentowania wydatków poniesionych na zakup krytowalut. WSA w komentowanym wyroku nie podzielił stanowiska organów skarbowych i uchylił zaskarżoną interpretacje indywidualną.
 

> Więcej

10 września 2018 r.

Podatek od usług cyfrowych coraz bliżej | I. Krzemińska

Podczas spotkania Rady ECOFIN, które odbyło się w dniach 7-8 września 2018 r., ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia instrumentu tymczasowego do opodatkowania gospodarki cyfrowej tj. podatku od usług cyfrowych. Projekt Dyrektywy mający na celu opodatkowanie przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych został przedstawiony w marcu 2018 r. (COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS).

> Więcej

27 lipca 2018 r.

Od wynagrodzenia zapłaconego za granicę za prawo do transmisji na żywo należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy | Patryk Wołczyński

Od wynagrodzenia zapłaconego za granicę za prawo do transmisji na żywo należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy.

> Więcej

26 lipca 2018 r. 

Wątpliwości dotyczące opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym hostingu danych | P. Wołczyński

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził że serwer danych stanowi urządzenie przemysłowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Wcześniej podobnie wypowiedział się np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. ILPB4/4510-1-160/16-5/DS.

> Więcej

22 lipca 2018 r.

Plany wprowadzenia ulgi dla kulturowych gier video | Patryk Wołczyński

W dniu 20 lipca 2018 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o planach wprowadzenia ulgi podatkowej dla „producentów gier kulturowych”

> Więcej

20 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Finansów wycofuje się z opodatkowania transakcji na kryptowalutach PCC – projekt rozporządzenia Ministra Finansów | Leszek Marciniak

19 czerwca 2018 r. przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Projekt zakłada zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną. Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

>Więcej

15 maja 2018 r.

Zapłacimy VAT od bonów – projekt nowelizacji ustawy o VAT | Łukasz Daniek, Damian Piłat

Polscy przedsiębiorcy zdążyli już przywyknąć do myśli, że w polskim systemie podatkowym jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że na ogół zmiana ta ma charakter profiskalny. Takie też wnioski nasuwają się po lekturze długo oczekiwanego projektu nowelizacji ustawy o VAT implementującej do polskich przepisów uregulowania Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi opublikowanej 26 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz jego uzasadnienia.

>Więcej

10 maja 2018 r.

Zamiana kryptowalut bez podatku – wyrok WSA w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 201/18) | Mateusz Nurzyński

W dniu 9 maja 2018 r. WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. I SA/Ol 201/18 orzekł, że transakcje mające za przedmiot zamianę jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę są neutralne podatkowo, a w konsekwencji nie kreują przychodu.

>Więcej

20 kwietnia 2018 r.

Opodatkowanie kryptowlaut PIT – wyrok NSA (sygn. II FSK 488/16) | Iwona Krzemińska

Podstawowym problemem dotyczącym opodatkowania kryptowalut na gruncie PIT jest klasyfikacja przychodów z tytułu obrotu kryptowalutami do odpowiedniego źródła. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych osoby, które dokonują obrotu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny przychody z obrotu kryptowalutami zaklasyfikować do źródła „przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem, że przy spełnieniu pewnych warunków, możliwe jest opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z handlu kryptowalutami podatkiem liniowym.

>Więcej

25 marca 2018 r.

Projekty Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej | Iwona Krzemińska

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej.

>Więcej

Bądź z nami w kontakcie