close
Share with your friends

Digital Economy

Digital Economy

Doradztwo podatkowe i prawne dla gospodarki cyfrowej: e-commerce, video-streaming, działalność innowacyjna, kryptowaluty, ICO, B+R.

Doradztwo podatkowe i prawne dla gospodarki cyfrowej.

Postęp techniczny w zakresie świadczenia usług oraz sprzedaży towarów drogą elektroniczną, rozwój sektora dóbr niematerialnych i gospodarki współdzielenia, a także digitalizacja życia codziennego stały się dla nas impulsem do stworzenia dedykowanego zespołu specjalistów prawnych i podatkowych zaangażowanych w świadczenie usług dla klientów z obszaru gospodarki cyfrowej. W nieustannie rozwijającym się świecie, coraz istotniejszą rolę odgrywają dobra niematerialne, usługi świadczone drogą elektroniczną oraz zdalna sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy wykorzystują na coraz większą skalę możliwości internetu, big data i obrotu dobrami niematerialnymi. Wraz z postępem w tych dziedzinach nieustannym zmianom podlegają również przepisy prawa regulujące coraz szersze spektrum aktywności w obszarze gospodarki cyfrowej.

Bądź z nami w kontakcie