Raport: Basel 4: The way ahead | KPMG | PL
close
Share with your friends

Raport: Basel 4: The way ahead

Raport: Basel 4: The way ahead

W grudniu 2017 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) sfinalizował prace nad standardami Bazylea IV publikując ostateczną wersję zasad związanych z kapitałem dotyczącym ryzyka operacyjnego. BCBS wprowadził nową, jednolitą metodę obliczania kapitału na ryzyko operacyjne zwaną metodą standardową. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i zastąpi trzy obowiązujące podejścia wprowadzone w ramach Filaru I.

partner, usługi doradcze, zespół zarządzania ryzykiem finansowym

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Basel 4: The way ahead

Raport KPMG International pt. „Basel 4: The way Ahead. Credit Risk - Standardised approach” jest częścią publikacji KPMG International „Basel 4: The way ahead” omawiającą standardy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS).

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij