Raport: Sektor life sciences – innowacje i cyberbezpieczeństwo to nierozłączne elementy

Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla sektora life sciences

Pomimo rosnącego zagrożenia wystąpieniem cyberataku, 57% firm z sektora life sciences jest zdania, że bezpieczeństwo przetwarzanych przez nie informacji wzrosło w ciągu roku, a 43% organizacji nie zwiększa budżetów na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. 40% firm dokonujących fuzji i przejęć zlekceważyło zidentyfikowane cyberryzyka i nie podjęło żadnych działań. Przeważnie aktywności związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa mają charakter reaktywny, a nie prewencyjny. Większość respondentów uważa, że cyberprzestępcy najbardziej interesują się danymi finansowymi (82% wskazań) lub wypracowaną własnością intelektualną (79%) firm z sektora life sciences.

Powiązane treści

Sektor life sciences raport

Raport KPMG International pt. „Sektor life sciences – innowacje i cyberbezpieczeństwo to nierozłączne elementy” powstał na podstawie dwóch odrębnych badań: jedno objęło organizacje z sektora life sciences, w tym producentów preparatów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego, natomiast drugie badanie uwzględniło płatników i dostawców z sektora ochrony zdrowia. Łącznie badanie objęło 200 dyrektorów, po 100 osób w każdej z tych dwóch grup. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku przez firmę Forbes Insights.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)